..... Rys.107 Seminarium Nauczycielskie Gdańsk-Wrzeszcz. Plan sytuacyjny

..... ..... Ogród rekreacyjny
..... ..... Ogród gospodarczy ..... Ogród ęwiczeń ..... Ogród wo¼nego ..... Ogrody nauczycielskie ..... Ogród profesora
..... ..... Budynek gospodarczy ..... Budynek Seminarium.../Boisko i plac zabaw/ ..... Budynek mieszkalny nauczycieli ../Ogród dyrektora /