Rys. 108 Seminarium Nauczycielskie Gdańsk-Wrzeszcz. Parter

.......Toalety ...... dziewczęta / chłopcy
......Spiżarnie ...... Kuchnia
......Sala gimnastyczna
......Hol
......Szatnia
......Nauczyciele
......Pomieszczenie na przyrządy
......Korytarz
......Klasy (5X) ...... Główna klatka schodowa ...... Klasa fizyki
......Duża sala seminaryjna ...... Przedsionek ...... Klasa rezerwowa
......Półpiętro, Skrzydła sali gimnastycznej
......Spiżarnia ...... Przedpokój ...... Komórki muzyczne