Rys. 109 Królewskie Seminarium Nauczycielskie Gdańsk-Wrzeszcz