GRAFICZNE OPRACOWANIA HISTORYCZNE  (Compendia)

W trakcie porządkowania prywatnych archiwów odnalazłem interesujące opracowania historyczne. Wykonał je mój Ojciec, jako zajęcie wypełniające mu czas na emeryturze (inżynier kolejnictwa, hobbystycznie prowadził chóry kościelne "od zawsze"). Pierwsze z nich to COMPENDIUM WYDARZEŃ NA TLE DZIEJÓW NARODU POLSKIEGO.

W postaci graficznej wstęgi czasu z naniesionymi okresami panujących w Polsce i Europie, wydarzeń historycznych, politycznych, wojskowych, znaczących wynalazków, prądów i dzieł sztuki itp. Zostało opracowane w 1969 roku. Pewnym wyzwaniem byłoby uzupełnienie opracowania o te minione 50 lat, ja jednak nie podjąłem się tego zadania bo uznałem, że mam zbyt mały dystans zarówno czasowy jak i emocjonalny do tematu; może zrobię to za kolejne 50 lat... Przy okazji nie sposób nie odnotować osobistych sympatii/antypatii Autora dotyczących kilku znamiennych postaci i wydarzeń. Charakterystyczne, że dość często ludziom Techniki zdarzają się poboczne głębokie pasje pozazawodowe: historyczne, polityczne, poetyckie, malarskie lub muzyczne. Natomiast rzadziej ludzie Sztuki mają twórcze zainteresowania techniczne...

Opracowanie jest dostępne w postaci plików jpg poszczególnych odcinków wstęgi, jest gotowe do wydruku i szerokiego niekomercyjnego udostępnienia. Będzie pewnie pomocą chociażby przy lekturze książek na kanwie historycznej; pozwoli na lepsze osadzenie w szerszych realiach danej epoki. Oryginał wykreślony tuszem na kalce kreślarskiej, kopie tzw. amoniakalne koloru fioletowego, podobnie jak typowe wielkogabarytowe plany architektoniczne w tamtych latach.

COMPENDIUM POLSKI   01   02   03   04   05   06  

Drugie opracowanie dotyczy historii ukochanego Gdańska. Niestety zostało wykonane jedynie w postaci surowego nieco kłopotliwego w odczytaniu, rękopisu - fragmenty zamieszczam jako pliki jpg. Merytorycznie zostało przejrzane i zaakceptowane przez znakomitego znawcę tematu, doc. A.Januszajtisa. Nie czułem się na siłach przeniesienia rękopisu na plik graficzny. Może ktoś bardziej biegły w technice komputerowej zachciałby zasugerować technikę skonstruowania takiej grafiki. Duże grono osób emocjonalnie związanych z historią  i Genius Loci mojego miasta z zadowoleniem przyjęłoby takie opracowanie w postaci bardziej czytelnej...   

COMPENDIUM GDAŃSKA  01   02    03   04   05   06   07   08   09   10

Religioznawców i teologów mogą zainteresować dwa kolejne opracowania: Błędnowierstwo w dziejach Kościoła oraz Dzieje Ludu Bożego w Nowym Testamencie

Bolesław Michał Pluciński, 1901-1989. Rodzina pochodziła z Łużyc (Serbowie Łużyccy https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie  ), osiadła w Częstochowie. Studiował na Politechnice Warszawskiej Inżynierię Lądową, specjalność kolejową. Służbowo bywał w Wolnym Mieście Gdańsku; stąd sentyment do tego miasta. W czasie okupacji niemieckiej patriotyczna rodzina (matka i trzy siostry) mieszkające w Częstochowie prowadziła szeroką działalność konspiracyjną, wszystkie zamordowane przez Niemców.  W Częstochowie jest Rondo im. Rodziny Plucińskich...     https://www.niedziela.pl/artykul/55419/nd/Losy-Weroniki-Plucinskiej-1899-1943-i-jej       https://docplayer.pl/2258304-Biuletyn-dws-org-pl-issn-2080-5780.html  
Po wojnie Ojciec osiadł w polskim Gdańsku, pracował na Kolei, prowadził amatorsko chóry kościelne. Oboje Rodzice odznaczeni wyróżnieniem Benemerenti

Tomasz Pluciński
nowy adres:  tomasz.plucinski@ug.edu.pl 

F strona główna