Newsgroups: pl.misc.kolej
Subject: Fotografowanie (list od DG PKP)
Date: Fri, 28 Jan 2000 12:11:19 GMT

Na początku roku napisałem list do p. Celińskiego (dyrektora PKP) − do MTiGM w sprawie robienia fotek. Pytałem czego nie można fotografować i jakie podstawy prawne o tym decydują.
Czekałem prawie miesiąc i dziś odpisali! Siostra mówi, że taki urząd ma 3 tygodnie na odpisanie i musi odpisać.
Ja pisałem na adres MTiGM Chałubińskiego 4 W-wa, natomiast list przyszedł z DG PKP Biuro spraw obronnych Szczęśliwicka 62.
Ale do rzeczy - cytuję, co napisali:

Szanowny Panie,
Biuro Spraw Obronnych DG PKP uprzejmie informuje, że na terenie PKP nie występują obiekty objęte zakazem fotografowania ze względu na wymogi bezpieczeństwa Państwa. Jednak z uwagi na zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób, zezwolenie na wstęp i przebywanie na terenie PKP łącznie z ich fotografowaniem leży w kompetencji kierowników jednostek organizacyjnych PKP, którzy są właścicielami obiektów.
W związku z powyższym, jeżeli zachodzi konieczność wstępu na teren kolejowy ogólnie niedostępny dla osób postronnych w celu fotografowania obiektów, urządzeń lub sprzętu należy wcześniej uzgodnić z kierownikiem właściwej terenowej jednostki organizacyjnej PKP.
Powyższe sprawy uregulowane są w "Zarzadzeniu nr 204 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na fotografowanie oraz wstęp i przebywanie na terenie obiektów w resorcie transportu i gospodarki morskiej", (Dz. Urz. MTiGM nr 6 poz. 29) oraz w piśmie Biura Spraw Obronnych DG PKP Nr KSO3/33/304/90 z dnia 11.10.1990 skierowanym do Komendy Głównej Służby Ochrony Kolei DG PKP.

Do wiadomości KG.

Z poważaniem. Dyrektor Biura Spraw Obronnych DG PKP Witold Mazur.

 

Koniec listu.
Teraz przynajmniej mam jakąś podstawę w ręku, którą pomacham każdemu głupkowi jak mnie zaczepi (o robienie fotek, nie o przebywanie na terenie kolejowym!!).

(Remik), Poznan
http://ztpc.poznan.tpsa.pl/tpsa/PO_Remisiewicz/index.htm
 

Tomasz Pluciński
tomek@chem.univ.gda.pl

F strona główna