PEROKSYDAZA

Peroksydazy są enzymami katalizującymi utlenianie nadtlenkiem wodoru różnych substratów. Do zademonstrowania działania peroksydazy wykorzystać można reakcję "zegarową" utleniania jodków lub świecenie podczas utleniania F luminolu . Tu pokazane będzie utlenianie o-tolidyny. Odczynnik sporządzono przez dodanie do ok. 1-procentowego roztworu chlorowodorku o-tolidyny, kilku ml 30-procentowego nadtlenku wodoru (perhydrolu). Tolidyna pod działaniem utleniaczy daje błękitny wielkocząsteczkowy produkt o złożonej, niewyjaśnionej do końca budowie.

Utlenianie tolidyny nadtlenkiem wodoru jest procesem niezwykle powolnym. W obecności katalizatorów (tu: peroksydazy), utlenianie przebiega jednak bardzo szybko.

Do pokazu użyto plasterka pietruszki. Środkową część skrawka osłonięto, a pozostałą część poddano działaniu strumienia pary wodnej przez ok. 1 minutę. Skrawek zanurzono następnie do roztworu tolidyny. W miejscach w których w tkance roślinnej występują większe stężenia peroksydazy, szybko powstaje niebieski produkt utlenienia. W miejscach poddanych działaniu wysokiej temperatury enzym zostaje zdezaktywowany.

Zamiast o-tolidyny można z podobnym skutkiem użyć soli benzydyny (ostrożnie, rakotwórcza (!) lub w ostateczności, dwufenyloaminy).

 

LITERATURA
T.Pluciński. "Doświadczenia chemiczne" . Wyd. „Adamantan”, Warszawa 1997, s. 92. [Różne sposoby wykrywania peroksydazy]

Tomasz Pluciński
nowy adres:  tomasz.plucinski@ug.edu.pl 

F strona główna