http://media.wp.pl/kat,1022943,wid,12430605,wiadomosc.html?ticaid=1a732

 

 

 

 

Numer wpisu:

1945

 

Data wpisu:

2010-05-25

 

Data wydania wyroku:

2010-03-05

 

Sygnatura akt:

XVII AmC 1145/09

 

Nazwa i siedziba sądu:

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Oznaczenie powoda:

Michał Kosiarski

 

Oznaczenie pozwanego:

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

 

Postanowienie uznane za niedozwolone:

"Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty"

 

http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php