Opisywane tu doświadczenia stanowią kontynuację i uzupełnienie książki
"Doświadczenia chemiczne". wyd. "Adamantan", 1997