Opisywane tu doświadczenia stanowią kontynuację i uzupełnienie książki
"Doświadczenia chemiczne". wyd. "Adamantan", 1997

  skany lub zdjęcia w tekście
* skany wykonał F dr Krzysztof Kledzik
i mgr Marcin Gwiazda