aktualizacja   6.03.2024

 
DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU CHEMII UG 12 marca 2024
W RAMACH DNIA OTWARTEGO - WYKŁAD Z POKAZEM
MITY ZWIĄZANE Z SAMOCHODEM ELEKTRYCZNYM I Z NAPĘDEM WODOROWYM
sala D1 parter, godzina 10.45-11.30  Proszę kontrolować aktualność
 
 
 (?)
 • bajka o cudownej wizji świata z nieograniczonym dostępem do materiałów pędnych, darmowych źródłach energii, bezemisyjnym napędzie. 
 • jak mierzyć zawartość energii w różnych paliwach; rzetelne porównywanie sprawności różnych systemów trakcyjnych, brudny "ślad węglowy"
 • o bulwersująco natrętnej wizji napędu wodą jako paliwem i o powszechnych wierzeniach, takich jak "wodór zawarty jest w wodzie". 
 • termodynamiczne bariery, manipulacja niekompletną (=nieprawdziwą) informacją (brudny "ślad polityki"...)
 • 	(nieco chemii, nieco fizyki, nieco podstaw termodynamiki, nieco zdrowego rozsądku).
W TRAKCIE WYKŁADU POKAZY: 
- trzy metody produkcji wodoru: elektroliza wody;  (Zn+HCl);  Al+NaOH;  formalina+H2O2+OH- (zadanie domowe: jak zapisać metodycznie sensownie równanie tej reakcji) 
- synteza wody na katalizatorze palladowym ("na zimno"?);   katalizator rozkładający wodę ("na zimno?!")
- model akumulatora wodorowo-tlenowego (idea ogniwa paliwowego),  akumulator cynkowo-bromowy
- bonus na bis, jeśli starczy czasu: zabawy na serio z balonikami - o nośności czyli różnice czy ilorazy?; o dawnej jednostce ciężaru kG-siła; o bezwładności czyli balonik w autobusie i na księżycu (czyli balonik i myślenie)...

jest możliwość umówienia się po zakończeniu wykładu na dodatkowe pokazy paru eksperymentów, tylko po uprzednim uzgodnieniu   tomasz.plucinski@ug.edu.pl

Cały program Dnia Otwartego     https://chemia.ug.edu.pl/sites/chemia.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/41661/files/do2024-informator-29feb.pdf

polecam dość obiektywne rozważania o samochodach elektrycznych oraz napędzie wodorowym 

  https://www.youtube.com/watch?v=EhAsJ7rSRfs
 https://www.youtube.com/watch?v=DCvJqZMpl4I 
    https://www.youtube.com/watch?v=Yk8aVYFu-kM  
 https://www.youtube.com/watch?v=9P9MrCqFuu8
https://www.youtube.com/watch?v=d8tULrLRH34 (sic!)
https://www.youtube.com/watch?v=Symls3Kxxes   silnik tłokowy na wodór; dwa pierwsze zdania są nieprawdziwe
https://www.youtube.com/watch?v=bzd3CVWw82k  dlaczego wierzymy w bzdury? (Pseudonauka) (sic!)
 
 
 
 
 

 

 

CHEMICZNE POKAZY DLA NKCh LISTOPAD 2023

 

Jest propozycja zorganizowania kilku zamkniętych pokazów chemicznych dla NKCh UG. Mają one obejmować ok. 25 demonstracji, wraz z mniej znanymi szczegółami ich przygotowań, propozycję aranżacji, istotne sposoby wykonania, z zasygnalizowaniem praktycznego zastosowania lub związku z życiem codziennym. Zajęcia odbędą się w sali ćwiczeń laboratoryjnych, więc liczebność audytorium będzie ograniczona. Ponieważ w ciągu nieco ponad godziny zegarowej niewiele jest czasu na pokazy, po zajęciach na tej stronie WWW umieszczę materiały mogące być przydatne do celów dydaktycznych; proponuję podtrzymanie kontaktu. Jest możliwość wprowadzenia pewnych zmian w programie. Ten cykl spotkań zaprojektowany był na trzy, nieco ponad godzinne zajęcia, w dogodnych terminach.    

28.11.2023   Wiarygodny pomiar zawartości tlenu w powietrzu (rdzewienie lub pakiet enzymatyczny)                                 http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/oksydaza.htm

Testujemy naszą homochiralność        http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/aktywnosc-optyczna.htm

Kwasy, zasady. Nieznana Fenoloftaleina, kilka niespodzianek; gdzie jest fenoloftaleina?   http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kwasyizasady    

Znikający atrament;   niebieskie + niebieskie =  bezbarwne        http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/fenoloftaleina

Prawo rozcieńczeń Ostwalda        http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/ostwald

Synteza wody na katalizatorze Pd, na zimno

Katalizator międzyfazowy (KMnO4 w benzenie)

Hydrofilowe - hydrofobowe w stanie nieważkości  http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/hydrofil.htm

Samorzutne reakcje endotermiczne i zima...  http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/groszki.htm

Wodór z Al       lub z nadtlenku wodoru + formaliny (jak zapisać równanie?)        http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/rowna.htm

 
 
Po dwóch latach perturbacji na skutek epidemii, wznawiamy pokazy chemiczne. 
Na razie zamierzam przeprowadzić pierwsze dwa z zaplanowanych zajęć.

Proszę aby w przeddzień zainteresowani sprawdzali aktualność i szczegóły programu na tej stronie www

po zajęciach możliwa jest dyskusja na tematy chemiczne z zainteresowanymi;    polecam lekturę różnych opracowań na stronie http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/  

18 lutego 2023    Fenoloftaleina.      Nietypowe zastosowania fenoloftaleiny:   -formalinowa reakcja zegarowa z f.,    -identyfikacja bardzo słabych kwasów,    -"w którym naczyniu jest f.?",    -"znikający atrament",    -f. bezbarwna w roztworze silnie zasadowym, a różowa po dodaniu kwasu? (sic!),    -miareczkowanie ze wskaźnikiem,    -wskaźnik mieszany do określania mocy kwasu,    -wskaźnik fluorescencyjny, inne wskaźniki pH,   -wykrywanie śladów krwi fluoresceiną, luminolem lub fenoloftaliną,   -identyfikacja bardzo słabych zasad

25 marca 2023    Nadtlenek wodoru, atrakcyjny substrat do doświadczeń chemicznych  -fikcja stopni utlenienia związków tlenu?   -utleniacz czy reduktor, test analityczny utleniaczy i reduktorów, "nadtlenek chromu CrO5"   -oryginalny przebieg utleniania winianu nadtlenkiem wodoru, katalizowany CoCl2 lub CuSO4   -nietrwałość H2O2, katalizatory rozkładu: MnO2, KI, pokaz katalazyperoksydazy, test krwi Luminolem, "wytrysk (salut) ludwika"  -reakcja oscylacyjna z H2O2 (Briggsa-Rauschera)    -laboratoryjne otrzymywanie tlenu z H2O2 i KMnO4, dlaczego wydajność tlenu zależy od kolejności dozowania?  (rewelacyjna procedura algebraiczna dobierania współczynników równania)    -toksyczność O2 i H2O2, woda utleniona czy "natleniona"?, szokująca "terapia", tlen singletowy i jego czerwone świecenie; biochemiczny rozbójnik - reakcja Fentona (nowe)   -wybuchowy nadtlenek organiczny

Podczas spotkania po zajęciach, kilka osób było zainteresowanych mechanizmem i szczegółami reakcji zegarowej miedziowo-cyjankowej ("wytrysk Ludwika").  Załączam więc na stronie www planszę ppt przedstawiającą sekwencję procesów kończącą się gwałtownym rozkładem nadmiaru nadtlenku wodoru

 

Link do opracowania o bardzo stężonym nadtlenku wodoru     https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/eng_prace_ilot/public/PDF/list_of_transactions/244_2016/21.pdf  

  "zadanie domowe": jak metodycznie (a nie "na chybił-trafił"!) zapisać równanie otrzymywania wodoru (!) w reakcji formaliny z nadtlenkiem wodoru?              HCHO + H2O2  +  OH¯  ->   HCOO¯  +   H2  +  H2O

 link do procedury algebraicznej równań reakcji    Uwagi o chemikach i równaniach reakcji chemicznych,       F wersja skrócona

Zachęcam do korzystania z poczty e-mail do zgłaszania i dyskusji na wybrane tematy chemiczne    tomasz.plucinski@ug.edu.pl 

15 kwietnia 2023 godz. 11.00   Wodór:    -otrzymywanie, ekonomika i właściwości,      -mity związane z napędem wodorowym oraz mit bezemisyjnego samochodu elektrycznego      -zużycie energii, emisja spalin    -pokaz nadnapięcia wodoru   -akumulator wodorowy, ogniwo paliwowe     -"bomba" wodorowa     -balon wodorowy czy helowy  (różnice czy ilorazy?)   -pomiar masy cząsteczkowej gwizdkiem   -termodynamiczny model agresji

 

Kolejne (ostatnie w tym cyklu):

22.04.2023 (sobota, godz. 11.00)   CHEMIA "KUCHENNA" NA CODZIEŃ, CHEMIA SPOŁECZNA:

·      typowe błędy

·      fikcje, zagrożenia  

·      kilka problemów cywilizacyjnych i etycznych (model zużywania i nadużywania)

·      typowe chemiczne grzechy główne popełniane bezmyślnie w naszym życiu codziennym:

·      gospodarka wodą, racjonalne sposoby mycia i płukania

·      problem detergentów

·      chemiczne skutki naświetlania

·      Internetowe mity

·      Oszustwa reklamowe

·      Czy drzewa produkują tlen?

 po zajęciach możliwa jest dyskusja na tematy chemiczne z zainteresowanymi

POLECAM LEKTURĘ KILKU OPRACOWAŃ 
https://www.youtube.com/watch?v=dLUCY2B_K3g o geotermii
https://www.youtube.com/watch?v=2_q0cDUO1qs dlaczego Atom przeszkadza Niemcom
https://www.youtube.com/watch?v=bzd3CVWw82k dlaczego wierzymy w bzdury? (Pseudonauka)

dalsze interesujące linki podam po 3.05.

 

 

 

 

 CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH 

co 3-4 tygodnie w soboty o godz. 11.00, w sali audytorium D1 na parterze w budynku Chemii UG na kampusie w Oliwie

ul. Wita Stwosza 63, budynek od strony Wrzeszcza i tramwaju, 300 m od przyst. PKM Gdańsk Strzyża 

POGRAM ADRESOWANY JEST DO   UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,  STUDENTÓW  i  INNYCH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ    czas trwania pokazu: ok. 2 GODZINY

INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA MOŻNA  ZNALEŹĆ :
tomek.strony.ug.edu.pl/pokazy.htm

program może ulegać zmianom, więc proszę o kontrolowanie w przeddzień aktualności na tej stronie

poczta mailowa tomasz.plucinski@ug.edu.pl 

 

motto:
Po pierwsze: zaciekawić!  (Leonardo da Vinci)
(po drugie: nie zanudzić...  tpl)

"Jak wiemy, nie ma w sali wykładowej większej ciszy nad tę, która zapada na czas pierwszych chwil chemicznego pokazu. Tych chwil zamilknięcia w spontanicznym, wytężonym skupieniu zazdroszczą nam reżyserzy i dyrektorzy artystyczni filharmonii".

Nauczanie chemii w szkole i na wyższej uczelni, posługując się jedynie kredą i tablicą - to zwykły sabotaż dydaktyczny!  (przyczyną jest lenistwo i/lub pycha dydaktyków)

 

A tak bywało na pokazach 110 lat temu... (proszę kliknąć na obrazek powyżej).   Na naszych pokazach na UG bywa różnie, ale nie aż tak dramatycznie jak w 1804 r !

nieco historii popularyzacji chemii   http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/epitafium

http://nauka.trojmiasto.pl/Wybuchowe-doswiadczenia-na-UG-n45437.html

 

 

 

3 czerwca 2022 w sali D1 na Wydziale Chemii UG w Oliwie w godz. 10.45-11.45  "MITY, CODZIENNE BŁĘDY" 

w ramach Dnia Zrównoważonego Rozwoju, odbędzie się otwarty wykład z pokazami chemicznymi.

Jakaś mania, przyjacielu, ogarnęła ten szalony i nieobliczalny świat, mania rozwoju. Wszyscy chcą się rozwijać! Każdy myśli, jak tu rozwinąć się, i to nie tak zwyczajnie, zgodnie z prawem bożym, że człowiek rodzi się, rozwija i umiera, ale rozwinąć się niebywale, dynamicznie i potężnie, rozwinąć się tak, żeby wszyscy podziwiali, zazdrościli, wymieniali, głowami kiwali. Skąd się to wzięło - nie wiadomo. Ludźmi owładnął jakiś owczy pęd, jakieś pazerne zaślepienie, bo dość, żeby hen, na drugim końcu świata ktoś się rozwinął, a zaraz wszyscy chcą się rozwijać, zaraz napierają, szturmują, żądają, żeby ich też rozwinąć, żeby podnieść i zrównać, a wystarczy, przyjacielu, żebyś zaniedbał te głosy, a natychmiast masz bunty, krzyki, przewroty, negacje, frustracje i zwisanie.       Ryszard Kapuściński "Cesarz"

Tematy:  problem źródeł energii, energetyki wodorowej, napęd elektryczny pojazdów oraz napęd wodorem i mity z nimi związane. Kilka problemów cywilizacyjnych i etycznych (model zużywania i nadużywania), a również typowe chemiczne grzechy główne popełniane bezmyślnie w naszym życiu codziennym: gospodarka wodą, racjonalne sposoby mycia i płukania, problem detergentów, chemiczne skutki naświetlania. Internetowe mity. Oszustwa reklamowe. Czy drzewa produkują tlen?

Pokazy:

A tymczasem lektura: nowoodkryte połączenie tlenu i wodoru (oprócz H2O oraz H2O2) - DHMO (Monotlenek Diwodoru) i jego katastrofalne właściwości!

oraz dwa filmy o Cudownej Wodzie (pierwsza nieco za długa jak na żart, a druga demaskująca - obowiązkowa)

 polecam inne filmy Smartgasm, np. https://www.youtube.com/watch?v=lrJ0q_3yrhk  dezynfekcja dezinformacji (bardzo aktualne)

Spisek żarówkowy z lat 20tych https://www.youtube.com/watch?v=3-qRhHCi710  
 
O Żywej i Martwej Wodzie http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/martwa%20woda.htm 
 
Promieniotwórczość soli uranu:  http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/uran.htm   film:  https://www.youtube.com/watch?v=TfuLJAq9_vA 
 
Agresywne fale reaktywności chemicznej https://www.youtube.com/watch?v=LL3kVtc-4vY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s6CsbZxjiXU wykład Zybertowicza o mediach społecznościowych (polecam!) szczególnie 47'15'' 
 Kilka bałamutnych opracowań internetowych
Samochód na wodę   http://educate-yourself.org/fe/fewaterasfuel28jan02.shtml (wskaż błąd w opisie...)
 
Śmiertelna żywność z mikrofalówki 
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-zyczenie/#comment-977 
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/Jedzenie%20z%20mikrofalowki (kopia z archiwum)
(czy potraficie wskazać 10 błędnych sformułowań?)
 

WZNOWIENIE POKAZÓW CHEMICZNYCH

11 grudnia 2021, godz. 12.00, sala D1. Temat: KINETYKA CHEMICZNA.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne dostępna jest niewielka liczba miejsc na sali wykładowej, w trybie wymaganym w stanie epidemii. 

Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach,  proszone są o mailową rejestrację na adres: 

biurodziekana.chemia@ug.edu.pl z dopiskiem w tytule POKAZY CHEMIA 

O pozytywnym zakwalifikowaniu zostaną Państwo powiadomieni w osobnym mailu. Na pokaz zostaną wpuszczone tylko osoby, które dokonają wcześniejszej rejestracji. 

W informacji rejestracyjnej proszę o podanie numeru telefonu – ułatwi to błyskawiczny kontakt. Jeśli to możliwe proszę także o podanie statusu zaszczepienia na COVID-19. Informacja ta jest całkowicie dobrowolna, jednakże pozwoli to nam na prawidłowe oszacowanie ilości miejsc na sali wykładowej zgodnie z obostrzeniami ministerialnymi. 

Pokaz był transmitowany online, dostępny w aplikacji zoom. 

Topic: Pokazy Chemia

Time: Dec 11, 2021 11:30 AM Warsaw
 Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93116444127?pwd=YzVFZ0JvRFdmcFVjayt0S21EWkpkUT09
 Meeting ID: 931 1644 4127
Passcode: pokazy

Kinetyka chemiczna uważana jest za nudny dział chemii. Zaproponuję zupełnie inne podejście: na przykładzie pokazu kolorowej, o zaskakującym przebiegu reakcji, samodzielne określenie podstawowych pojęć opisujących szybkość zmian zachodzących podczas reakcji chemicznych. W podobny widowiskowy sposób, czasem sięgając do anegdotycznych analogii z życia codziennego, będę starał się zademonstrować przebieg bardziej skomplikowanych procesów chemicznych. Przygotowałem ok. 10 reakcji chemicznych

- "zegarowa" reakcja formalinowa,  

- zasadowa hydroliza chlorku t-butylu; jak chemicy rozszyfrowują mechanizmy procesów w skali atomowej,

 -autokataliza (niezwykły przebieg "zegarowej" Reakcji Landolta, 2-3 kolorowe wersje), 
- kataliza (synteza wody z wodoru i tlenu "na zimno"), turystyczna grzałka benzynowa,
- reakcje enzymatyczne (galaretka żelatynowa i owoc kiwi), o wątpliwej terapii galaretką z nóżek...
- pokaz właściwości jednego z nadtlenków,
- chemiczno-mechaniczna reakcja oscylacyjna katalizowana platyną (granice wybuchowości gazów),
- procesy samoorganizacji (reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera, wędrujące kolorowe fale reaktywności chemicznej),
- i ich zaskakujące odpowiedniki w zachowaniu zbiorowisk ludzkich - emocjonalne zachowania tłumu, ekspansja ekonomiczna i wojskowa na świecie.
- "wytrysk ludwika", 

 

Zaproponowałem uzupełnienie zajęć o kilka opisów:

 

słona zupa, liczba moli a stężenie molowe  http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/slona.htm

 

wypływająca woda, model kinetyki chemicznej 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kinetyka.htm

 

potrząsanie groszkami, entropia, model procesów samorzutnych 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/groszki.htm

 

apteczno-kuchenna reakcja zegarowa 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/apteczna

 

prawie wszystko o reakcji Landolta 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/landolt.htm

 

wędrujące fale reaktywności chemicznej 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/falereaktywnosci.htm

 

"kij dydaktyczny", skakanie przez poprzeczkę, model energii aktywacji, kataliza    http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kataliza.htm

 

reakcje oscylacyjne, modele fizyczne   http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/oscylacyjne

 

https://chemia.ug.edu.pl/wydzial_chemii/aktualnosci

 

15 i 16 października 2021 odbył się Piknik UG, (organizacyjnie niezbyt udany).

Demonstracje wybuchowego zagrożenia gazem ziemnym, w godzinach 12.00  14.00  16.00 na terenie pobliskiego EkoParku. Poprzedzone trzykrotnym ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym (pokaz jest drastyczny) 

 

TAMTEGO CYKLU POKAZÓW NIE DOKOŃCZYLIŚMY, BO WIOSNĄ 2020 EPIDEMIA SKUTECZNIE TO UNIEMOŻLIWIŁA. TERAZ PROGNOZY SĄ JESZCZE GORSZE... JEST WSTĘPNA PROPOZYCJA ZASTĄPIENIA ICH FORMĄ WIDEO. JEŚLI BĘDZIE TO REALNE, WIADOMOŚĆ POJAWI SIĘ W TYM MIEJSCU. ALE NIE NASTĄPI TO ZAPEWNE PRZED KOŃCEM ROKU. NA RAZIE (19.02.2001) SYTUACJA JEST BEZ ZMIAN...

18 października 2020 zmarła mgr Joanna Sicińska. W latach 1992-1998 Studentka naszego Wydziału. Prawdziwa pasjonatka nauczania chemii.  W ostatnich latach, nie będąc pracownikiem UG, włączyła się w współprowadzenie cyklu chemicznych pokazów na Wydziale Chemii. Swoim entuzjazmem, inwencją, ciepłem i talentem dydaktycznym wspierała kontynuowanie tych zajęć. 

5 października 2019     "CICER CHEMICUS CUM CAULE"  - PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL

Kilka bałamutnych opracowań internetowych
Samochód na wodę   http://educate-yourself.org/fe/fewaterasfuel28jan02.shtml (wskaż błąd w opisie...)
Śmiertelna żywność z mikrofalówki 
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-zyczenie/#comment-977 
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/Jedzenie%20z%20mikrofalowki (kopia z archiwum)
(czy potraficie wskazać 10 błędnych sformułowań?)
Toksyczny monotlenek dwuwodoru DHMO   http://chemfan.pg.gda.pl/Chemiczny_Hihot/Zakazac_DHMO.html 
Jak uzdatnić alkohol metylowy? (błędne sformułowanie kosztowało dziesiątki śmierci...)
„Żywa i martwa woda”;   woda butelkowa (skuteczność reklamy)     
 

26 października 2019  NIETYPOWA KINETYKA  I cz: REAKCJE "ZEGAROWE"

 

16 listopada 2019  NIETYPOWA KINETYKA II cz: USTALANIE  RÓWNOWAGI  CHEMICZNEJ  (STATYKA CHEMICZNA)

7 grudnia 2019 NIETYPOWA KINETYKA III cz: KATALIZA

1 lutego 2020   NIETYPOWA KINETYKA IV cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII, I NIE TYLKO... : REAKCJE OSCYLACYJNE - NAJNIEZWYKLEJSZE PROCESY CHEMICZNE

        warto obejrzeć:

29 lutego 2020   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI

proszę o przyniesienie różnych flamastrów (do zwrotu po zajęciach),szczególnie CZARNYCH i ZIELONYCH, oraz innych nietypowych, np. BEZBARWNYCH  http://www.youtube.com/watch?v=gzp2S0e9o8s

 

10 marca 2020 (wtorek, godz. 11.15 - 13.15) POKAZY CHEMICZNE Z OKAZJI DNIA WYDZIAŁU

proponuję moje retrospekcje (od 1963): jak kiedyś i dziś wygląda ilustracja pokazami chemicznymi: ówczesne moje fascynacje, ilustracja kilku chemicznych problemów mających społeczny zasięg - i kilku widowiskowych efektownych pokazów dydaktycznych.

łaskotanie piórkiem NI3
zabawy z kolorowymi roztworami (w którym naczyniu jest fenoloftaleina?, palety barw CMYK i RGB)
wykrywanie bardzo słabych kwasów, "znikający atrament", problem CO2
pokaz rozcieńczania słabego elektrolitu - Prawo Rozcieńczeń Ostwalda
reakcja zegarowa Landolta
reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera lub wędrujące fale reaktywności - spójne zachowanie wielkich zbiorowisk
szkodliwość spalania tworzyw sztucznych - PCV
wybuch gazu ziemnego z tlenem - zagrożenie domowe
ogniwo w ustach
korozja elektrochemiczna żelaza - piękny pokaz skomplikowanego procesu
szkodliwość opalania się - aktynometr Parkera - dziura ozonowa
latarka chemiczna - szczawianowa oraz Luminol, ew wykrywanie plam krwi
czerwone świecenie singletowego tlenu
"jesteśmy chiralni" (test smakowy z L- i D-tryptofanem)
zobaczyć "aromatyczność" (kolorowe kompleksy CT z TCNE)
"wytrysk Ludwika"

 

ZWIĄZKI ADDYCYJNE:  KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")  ZWIĄZKI CHEMICZNE BEZ WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ?

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH 

6 października 2018   PREZENTACJA WYBRANYCH DOŚWIADCZEŃ O RÓŻNEJ TEMATYCE:   KINETYKA, FOTOCHEMIA, ELEKTROCHEMIA, GWAŁTOWNE REAKCJE, PARADOKSY CHEMICZNE, CHEMIA KUCHENNA...

27 października 2018  FOTOCHEMIA I cz. FLUORESCENCJA, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA.  (bardzo proszę o przyniesienie na spotkanie próbek różnych banknotów, dokumentów, oraz barwnej fluoryzującej konfekcji np. sportowej)

1 grudnia 2018   FOTOCHEMIA II cz. (CHEMILUMINESCENCJA - świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

aktywatory świecenia
śledzenie przebiegu korozji miedzi
identyfikacja plam krwi
reakcja zegarowa "z błyskiem"
intensywne świecenie Luminolu w DMSO

26 stycznia 2019    FOTOCHEMIA III cz.  (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

2 marca 2019    KWASY, ZASADY, WSKAŹNIKI pH

20 marca 2019 (środa, sala D1) godz. 13-15  POKAZY Z OKAZJI DNIA OTWARTEGO WYDZIAŁU

30 marca 2019   REAKCJE ENZYMATYCZNE

13 kwietnia 2019  CHEMIA "KUCHENNA"  oraz   REAKCJE "INNE" (ostatnie spotkanie w tej części programu)

 

 

KOLEJNY CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH   ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

7 października 2017    PREZENTACJA WYBRANYCH DOŚWIADCZEŃ O RÓŻNEJ TEMATYCE:   KINETYKA, SAMOORGANIZACJA, FOTOCHEMIA,  PRZEMIANY FAZOWE, GWAŁTOWNE REAKCJE, PARADOKSY CHEMICZNE, CHEMIA KUCHENNA...

4 listopada 2017   wyjątkowo w sali D101  I piętro  M GWAŁTOWNE REAKCJE W PRACY CHEMIKA    I CZĘŚĆ

13 stycznia 2018,  M   GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE  II CZĘŚĆ (PIROTECHNIKA)

odsyłam także do opisu:  www.tomek.strony.ug.edu.pl/wybuchy.htm

 

17 lutego 2018    ELEKTROCHEMIA:  PROCESY WYMUSZONE (czyli elektroliza)

  Zaplanowany program był nie do zrealizowania, poniższe zostaną włączone do kolejnego spotkania

 

3 MARCA 2018   g. 11.00  ELEKTROCHEMIA cd - PROCESY WYMUSZONE (dokończenie),
ELEKTROCHEMIA  - PROCESY SAMORZUTNE

                Do obejrzenia...
https://www.youtube.com/watch?v=OcGWbt1mcrc  ogniwo cynkowo-powietrzne
https://www.youtube.com/watch?v=8Q_yIhiKboE   ogniwo aluminium -powietrzne
https://www.youtube.com/watch?v=ITzAZFYFo_0   j.w.
https://www.youtube.com/watch?v=rIdPfDHeROI  stos Volty z monet
https://www.youtube.com/watch?v=zbUPjHHml1E  rtęć i aluminium
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Ilxsu-JlY   j.w.
 

20 marca 2018 (wtorek) godz. 12.30-14.30 sala D1  DZIEŃ OTWARTY WYDZ. CHEMII UG

POKAZY - ILUSTRACJA  CHEMICZNA  KILKUNASTU  WAŻNYCH PROBLEMÓW  CYWILIZACYJNYCH  I  SPOŁECZNYCH:

Kilka wyjątkowo bałamutnych opracowań internetowych
Śmiertelna żywność z mikrofalówki !
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-zyczenie/#comment-977 
(czy potraficie wskazać 10 błędnych sformułowań?)
Żyją długo i zdrowo, bo łykają elektrony !  http://www.zyciekalisza.pl/?str=61,89&id=36822 
Toksyczny monotlenek dwuwodoru DHMO - żart   http://chemfan.pg.gda.pl/Chemiczny_Hihot/Zakazac_DHMO.html 
Samochód na wodę - inteligentny żart  http://educate-yourself.org/fe/fewaterasfuel28jan02.shtml (wskaż błąd w opisie...)

Jak powstają kolory? Barwa w drukarce i kineskopie (i chemii - chemiczne żarty...)

24 marca g.11.00  ELEKTROCHEMIA III cz  - PROCESY SAMORZUTNE

              Do obejrzenia...
https://www.youtube.com/watch?v=4VGACLNfZ8s   lewitacja nadprzewodnika
https://www.youtube.com/watch?v=IFv4VOrWecI   lewitacja pirolitycznego grafitu 
https://www.youtube.com/results?search_query=uncommon+magnet+tricks+-+eddy+currents 
zabawy z silnym magnesem
https://www.youtube.com/watch?v=0t8yDnyOaQ8   ostrożnie z magnesami neodymowymi!

14 kwietnia   MODELE FIZYCZNE PROCESÓW CHEMICZNYCH  (może być szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dydaktyką chemii, zapraszam PT Nauczycieli chemii...)

 

 

 

ZAKOŃCZYLIŚMY CYKL POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA 2016/2017

8 października 2016     "CICER CHEMICUS CUM CAULE"  - PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL

Prosty pomiar zawartości tlenu w powietrzu
Identyfikacja słabych kwasów (fenoloftaleiną), znikający atrament i kartka wyborcza
Szkodliwość spalania PCV
W którym naczyniu jest fenoloftaleina?     żółte+ niebieskie = ? (mieszanie substraktywne barw) 
Świecenie singletowego tlenu, kolorowa chemiluminescencja TCPO, mieszanie addytywne świateł
Wybuchowa synteza wody na katalizatorze Pd 
Aktynometr Parkera, promieniotwórczość soli uranu      
Reakcja zegarowa „wytrysk Ludwika”
Silnik MHD (elektrochemicznomagnetohydrodynamiczny)   Ogniwo w ustach
Nadnapięcie wydzielania wodoru;  oglądamy ścieżkę magnetyczną karty bankomatowej
Modele dydaktyczne w chemii:  definicja mola i śruby z nakrętkami;   słaba czy mocna kawa?
Dwie najdziwaczniejsze reakcje chemiczne: wodór z nadtlenku wodoru;   reakcja miedzi z czterochlorkiem węgla
Wybuchowe nadtlenki. Wybuchowość gazu ziemnego
Kilka bałamutnych opracowań internetowych
Samochód na wodę   http://educate-yourself.org/fe/fewaterasfuel28jan02.shtml (wskaż błąd w opisie...)
Śmiertelna żywność z mikrofalowki 
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-zyczenie/#comment-977 
(czy potraficie wskazać 10 błędnych sformułowań?)
Toksyczny monotlenek dwuwodoru DHMO   http://chemfan.pg.gda.pl/Chemiczny_Hihot/Zakazac_DHMO.html 
Jak uzdatnić alkohol metylowy? (błędne sformułowanie kosztowało dziesiątki śmierci...)
„Żywa i martwa woda”;   woda butelkowa (skuteczność reklamy)   
 
etyka, polityka, reklama, terroryzm - i chemia?

5 listopada 2016    NIETYPOWA KINETYKA  I cz:  REAKCJE "ZEGAROWE"

3 grudnia 2016   NIETYPOWA KINETYKA II cz: USTALANIE  RÓWNOWAGI  CHEMICZNEJ  (STATYKA CHEMICZNA)

14 stycznia 2017    NIETYPOWA KINETYKA III cz: KATALIZA

4 lutego 2017 NIETYPOWA KINETYKA IV cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII, I NIE TYLKO... : REAKCJE OSCYLACYJNE - NAJNIEZWYKLEJSZE PROCESY CHEMICZNE

        warto obejrzeć:

4 marca 2017   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI

proszę o przyniesienie różnych flamastrów (do zwrotu po zajęciach),szczególnie CZARNYCH i ZIELONYCH, oraz innych nietypowych, np. BEZBARWNYCH  http://www.youtube.com/watch?v=gzp2S0e9o8s

20 marca 2017 (poniedziałek) godz. 12.30 sala D1         DZIEŃ OTWARTY WYDZ. CHEMII UG

Salut okolicznościowy (25 lat WCh UG) - "wytrysk Ludwika"
Smog - toksyczność spalin PCV
Rozkład enzymatyczny nadtlenku wodoru, "terapia" nadtlenkiem wodoru
Jak bezmyślnie płukać naczynia? Wszechobecna ogłupiająca reklama chemiczna...
Mieszanie barw na sposób chemiczny: niebieskie + żółte = ? Paleta CMYK
W którym naczyniu jest fenoloftaleina?
Szkodliwość opalania się (aktynometr Parkera)
Preparaty uranu
UV: czerwony chlorofil, system zabezpieczenia banknotów, biletów
Wykrywanie krwi Luminolem
Chemiluminescencja szczawianów (TCPO), paleta RGB
Ogniwo galwaniczne w ustach
Nadnapięcie wydzielania cynku ("złociste i srebrzyste" monety - z miedzianych); lub wodoru
Elektroliza bez kontaktu z ogniwem?
"zobaczyć aromatyczność" - kompleksy CT z TCNE
Wybuchowość nadtlenku organicznego
Wybuch gazu ziemnego z tlenem
Wybuchowa synteza wody na katalizatorze Pd
Reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera
Kolorowe wędrujące fale reaktywności chemicznej
Katalizator międzyfazowy Mąkoszy: roztwór nadmanganianu w benzenie
W CIĄGU ZAPLANOWANYCH 2 godzin NIE ZDĄŻYMY WYKONAĆ WSZYSTKICH PROPOZYCJI. 
ZAINTERESOWANYCH POSZCZEGÓLNYMI POKAZAMI PROSZĘ O MAILOWE ZGŁOSZENIE TAKIEGO ZAPOTRZEBOWANIA 

 

1 kwietnia (sobota) 2017 godz. 11.00  ZWIĄZKI ADDYCYJNE:  KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")

ZWIĄZKI CHEMICZNE BEZ WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ?

 

6 maja godz. 11.00:  NADTLENEK WODORU

 • rozkład (kataliza Mn, skuteczność działania katalazy kartofla, jak robi się pianobeton)

 • "cudowna terapia" (czyli internetowy horror...)

 • (skomplikowana) reakcja z KI...

 • wykrywanie

 • reduktor czy utleniacz? (reakcja z KI oraz z KMnO4)

 • elektroliza nadtlenku wodoru (czy II Prawo Faraday'a jest tu spełnione?)

 • reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera

 • zawiłe równanie reakcji - gazowy tlen w reakcji z nadmanganianem

 • zawiłe równanie reakcji - gazowy wodór (!) z nadtlenku wodoru?

 • cykl:  sól Cr - chromin - chromian - dwuchromian - nadtlenek chromu - sól Cr. Jaką rolę pełni nadtlenek wodoru w tym cyklu reakcji?

 • utlenianie nadtlenkiem wodoru Luminolu lub szczawianów (chemiczna latarka)

 • "wytrysk Ludwika"

 • wybuchowy nadtlenek organiczny


 • W  RAMACH  BAŁT.  FESTIWALU  NAUKI     26 maja (piątek) 2017 godz. 13.00 

  Wstępna propozycja:

  - FOTOCHEMIA: aktynometr Parkera (szkodliwość opalania się, "dziura ozonowa", promieniowanie związków uranu); fluorescencja;  termochromia;  chemiluminescencja organicznych szczawianów (addytywna paleta barw RGB)

  - KINETYKA: reakcje "zegarowe": Landolta, "wytrysk Ludwika";  kataliza;  enzymy;  reakcje oscylacyjne (jak manipuluje się dużymi zbiorowiskami)

  - ELEKTROCHEMIA: ogniwo w ustach;  srebrzyste i złociste monety z miedzianych (nadnapięcie, proszę o przyniesienie monet US-centowych lub E-centowych);  silnik elektrochemicznomagnetohydrodynamiczny;  II prawo Faradaya podczas elektrolizy;  dlaczego tak trudno zbudować efektywny akumulator trakcyjny do samochodu?

  - RÓŻNE: zabawy z barwnikami: żółte + niebieskie = ?, substraktywna paleta barw CMYK;  gdzie jest fenoloftaleina?;  "znikający atrament"  (jak wykrywa się bardzo słabe kwasy?);  roztwór nadmanganianu w benzenie (katalizator międzyfazowy);  zasady racjonalnego mycia;  szkodliwość spalania śmieci (PCV);  modele fizyczne w dydaktyce;  reakcje wybuchowe: nadtlenki organiczne, wybuch gazu ziemnego;   chemia i etyka: ogłupiająca reklama chemiczna,  bałamutne rewelacje internetowych "nawiedzonych",  mylenie pojęć chemicznych i jego tragiczne skutki

  na pewno nie zdążymy zrealizować tej propozycji w ciągu 2 godzin, i możliwe jest przedłużenie spotkania. Osoby które są specjalnie zainteresowane niektórymi doświadczeniami proszone są o mailowe ich zgłoszenie - wykonamy je w pierwszej części spotkania.  Wielu pozostałych przeprowadzić nie zdążymy.

   

   

   

  ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH 

  2015 / 2016

  7 listopada 2015    FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA) (bardzo proszę o przyniesienie na spotkanie próbek różnych banknotów, dokumentów, oraz barwnej fluoryzującej konfekcji np. sportowej)

   5 grudnia 2015  FOTOCHEMIA II cz. (FLUORESCENCJA cd, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA, CHEMILUMINESCENCJA- świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

  9 stycznia 2016  FOTOCHEMIA III cz. (CHEMILUMINESCENCJA  cd)

  aktywatory świecenia
  śledzenie przebiegu korozji miedzi
  identyfikacja plam krwi
  reakcja zegarowa "z błyskiem"
  intensywne świecenie Luminolu w DMSO

  30 stycznia 2016  FOTOCHEMIA IV cz.  (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

  5 marca 2016   KWASY, ZASADY, WSKAŹNIKI pH

  wtorek 22 marca 2016 (godz. 13, sala D1 na parterze)  Z OKAZJI DNIA WYDZIAŁU (poza cyklem, zapraszam zainteresowanych, program nieco widowiskowy, z różnych działów)

  http://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/slider/54199/files/harmonogram_dzien_otwarty_chemia_ug.pdf

  2 kwietnia 2016 (sobota, godz. 11) REAKCJE ENZYMATYCZNE

  23 kwietnia CHEMIA "KUCHENNA"

  4 czerwca  REAKCJE "INNE" (ostatnie spotkanie w tej części programu, kolejne na jesieni)

   

   

   

   

   

  W 2012 przyznano mi F wyróżnienie w dziedzinie popularyzacji chemii. W następnym roku zgłosiłem oczywiście kandydaturę Pana Stefana Sękowskiego do odznaczenia. Jury odznaczenia firmowanego przez  PAP i Min. Szkolnictwa Wyższego nie uznało tego za wystarczające i wyróżniło organizację propagującą chemię dla dzieci, działającą od zaledwie paru lat.

  Komentarze można przeczytać tu:
  https://lists.man.lodz.pl/pipermail/chemfan/2014/01/msg00038.html
  https://lists.man.lodz.pl/pipermail/chemfan/2014/01/msg00032.html

  Przyłączyłem się do tych opinii.
  Ostatnio preferuje się działania przyciągające widownię balonikami, cukierkami i koszulkami… Podobnie staje się z strukturą wydziałów chemii wyższych uczelni. Merytoryczne wartości traktowane są marginalnie.

  Tamto pominięcie wywołało spontaniczną reakcję chemików (ChemFan) zajmujących się popularyzacją, w postaci listu zaadresowanego do Pana Sękowskiego.

   

  PODZIĘKOWANIE

  Szanowny Panie Stefanie!

  Pomimo iż wiele lat minęło od wydania ostatniej książki z serii "Chemia dla Ciebie", wpływ Pańskiej działalności popularyzatorskiej można obserwować nadal. My, podpisani pod tym listem, wspominamy z nostalgią czasy, kiedy z wypiekami na twarzy czytaliśmy Pańskie książki, aby następnie we własnym, skromnym laboratorium wyruszyć w krainę chemii, mając Pana za przewodnika.

  Wiele lat minęło i wiele osób pod wpływem Pańskiej działalności zostało chemikami, wybierając szkoły i wyższe uczelnie o profilu chemicznym. Bez Pana nie zaspokoilibyśmy należycie swej ciekawości i zapału do eksperymentów, a kto wie - może niektórzy z nas w ogóle nie zostaliby chemikami, gdyby nie inspiracja Pańskimi książkami czy artykułami w Młodym Techniku.

  Chcielibyśmy wyrazić najgłębszą wdzięczność i uznanie dla Pana za wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji chemii. Pański unikalny dorobek budzi podziw, który trudno opisać słowami. Za wszystkie dobre rady i cierpliwe objaśnienia, za to, że był Pan naszym najlepszym nauczycielem chemii - dziękujemy.

  Serdecznie życzymy Szanownemu Panu dobrego zdrowia na dalsze lata życia.

  -   -   -   -   -

   

  foto: Krzysztof Kleszcz

   

  Pan Stefan Sękowski zmarł 24 maja 2014 w wieku 89 lat.

  Chciałoby się sparafrazować powiedzenie „spieszcie się doceniać ludzi, bo tak szybko odchodzą…”.

   

  Więcej o Stefanie Sękowskim (kilkadziesiąt książek poświęconych chemii i eksperymentom chemicznym, w nakładzie ponad miliona egz.), podczas wojny partyzantka w Hrubieszowskiem, walczył na Zachodzie, po wojnie działał w ruchu opozycyjnym. Bogata osobowość...
  http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/SylwS.html
  http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/WywiadS.html
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Sękowski

  Młodym czytelnikom wyjaśniam, że lektura tych książek była inspiracją do zainteresowania chemią dwóch pokoleń chemików. Książki nie były wznawiane od 1990, i dostępne są tylko w antykwariatach. Pan Sękowski (89 lat) był w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej; wywiad filmowy:
  http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/Wywiad_Stefan_Sekowski_04_12_2012.html

  Ponieważ pliki (mimo kiepskiej jakości nagrania) są duże, jak zwykle najwygodniej jest kliknąć prawą myszą na poniższe linki:  zapisz element docelowy jako...
  Wywiad ze Stefanem Sękowskim, cz. 1 (avi, ok. 84 MB)
  Wywiad ze Stefanem Sękowskim, cz. 2 (avi, ok. 245 MB)

   

   

   

   

  5 grudnia 2012 odebrałem F wyróżnienie za popularyzację

   

  Ponieważ dysponuję większą swobodą czasu, możliwe jest zorganizowanie pokazów dla zainteresowanych poza UG, w zasadzie w dowolnym miejscu Polski. Tematy, warunki do uzgodnienia.

  W związku z zakończeniem kontraktu pojawiła się opcja przygotowania rozszerzonej edycji książkowego opracowania Doświadczeń Chemicznych, wydanego w 1987 roku przez Adamantan, wyczerpanego od lat, dostępnego w postaci pirackich wersji w Necie.

  Przybyło sporo nowych doświadczeń, a również nowych wersji starych. Wymagałoby to przygotowania profesjonalnych plików wideo. Wobec trudności uzyskania dofinansowania, wydaje się to nierealne. Może ktoś ma pomysł?

   

   

  GOŚCINNE WYSTĘPY POZA WYDZ. CHEMII U.G.

  7 grudnia 2016 prezentacja doświadczeń na spotkaniu z młodzieżą Domu Dziecka w Sopocie

  27 lutego 2015 pokaz w Pionkach k/ Radomia http://pionki24.pl/nowosci,aktualnosci,4,1,_wieczor_z_nauka_czyli_chemiczne,5323.html

  19 lutego 2015 warsztaty z elektrochemii w Malborku

  3 czerwca 2014 zajęcia dla dydaktyków chemii

  20 - 22 czerwca 2014 trzy godzinne pokazy na 16 Szkole Problemów Dydaktyki Chemii, w Janowie Lubelskim

  10 grudnia 2013 wielogodzinny pokaz w Galerii Bałtyckiej

  30 listopada 2013 dwugodzinny pokaz w Lęborku

  27 września 2013 kilkugodzinny pokaz w Hevelianum - "noc naukowców"

  10 września 2013 pokaz dla XXIV LO w Gdańsku

  w kwietniu i maju 2013 cykl chemicznych demonstracji dla nauczycieli zorganizowany przez Wydawnictwo Nowa Era: Gdynia, Koszalin, Słupsk, Grudziądz, Elbląg, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica

  14 marca 2013 sześć godzin pokazów dla Uczeń Online

  28 listopada 2012 pierwsze zajęcia na Uniwersytecie III Wieku w Malborku, kolejne 12 grudnia i 23 stycznia 2013   ./malbork

  12 maja 2012 zajęcia na Akademii Uczniowskiej w Olsztynie

  25 lutego 2012 kolejne zajęcia UNIKIDS (wykład) ./unikids

  24 stycznia 2012 ok. dwugodzinny pokaz na Akademii Ekologicznej we Włocławku,  firma Chemeko, program ./chemeko

  9 grudnia 1011 dwa pokazy w Szkołach Budownictwa we Wrzeszczu

  22-24 listopada 2011 pokazy na stoisku na Targach POLEKO w Poznaniu, wraz z firmą Chemeko z Włocławka

  15 września 2011 pokaz na Szkole Letniej w Starbieninie

  31 maja 2011 pokaz w Kampanii Promocyjnej Kierunków Przyrodniczych - na UG

  27 i 28 maja 2011 dwa programy podczas IX BFN w Oliwie

  18 maja 2011 pokazy w SP 42 w Gdyni

  30 marca 2011 pokazy w SP 20 w Wlk. Kacku

  5 marca 2011 kolejne zajęcia warsztatowe UNIKIDS ./unikids

  2 lutego 2011 gościnny występ w Galerii Bałtyckiej

  13 listopada 2010 zajęcia warsztatowe UNIKIDS (chromatografia,wskaźniki pH, znikający atrament, kolorowe sałatki z kapusty, reakcja i stechiometria zobojętnienia)

  19 czerwca 2010 kilkugodzinne zajęcia w HEVELIANUM  http://www.hewelianum.pl/index.php/wystawy,dodatkowe

  8 czerwca 2010 na konferencji "Chemia dla zdrowia i urody" pokaz chemiczny

   28 maja 2010 VIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI: "Efektowna chemia"  pokaz na sali;
  29 maja
  "Zrób to sam"  czyli przygoda z chemią; możliwość samodzielnego eksperymentowania

  24 stycznia 2010 w Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu gościnne pokazy chemiczne

  18 listopada 2009 ponownie w III Gimnazjum w Malborku zajęcia z "chemii kuchennej" (I część), 12 grudnia II część

  17 listopada 2009 pokaz chemicznych eksperymentów w szkole w Suchym Dębie

  3 listopada 2009 w Gdańsku, a 4 listopada w Elblągu pokaz przydatnych dydaktycznie eksperymentów chemicznych - z inicjatywy Wydawnictwa Nowa Era

  8 października 2009 pokaz na Politechnice Gdańskiej na spotkaniu „Kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze”

  15 czerwca 2009 w budynku Szkoły Conradinum pokaz chemiczny

  16 maja 2008 na zaproszenie III Gimnazjum w Malborku odbyły się zajęcia z elektrochemii - z wykonaniem doświadczeń chemicznych przez uczniów

  5-6 października 2007 na zaproszenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, prezentowałem na zamkniętych zajęciach "Pokazać-przekazać" dwie serie pokazów: "nietypowe zastosowania dydaktyczne wskaźników" oraz "elektrochemia"; a również półgodzinny pokaz otwarty dla ok. 100 osobowego audytorium

  14 czerwca 2007 na zaproszenie Szkoły w Dąbrówce k/Tczewa odbyły się kilkugodzinne zajęcia - z wykonaniem doświadczeń chemicznych przez uczniów

  5 czerwca 2007 podczas Konferencji PTChem "Zrozumieć Chemię" odbył się na Politechnice Gd. ok. 3-godzinny pokaz na którym prezentowałem ok. 10 szczególnie przydatnych dydaktycznie w praktyce szkolnej, demonstracji chemicznych

  20 kwietnia 2007 odbył się 3-godzinny pokaz podczas Festiwalu Nauki w Białymstoku, na który zostałem zaproszony

  9 - 15 listopada 2006 wraz z dr NN uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki w F Barcelonie - oferując widzom możliwość samodzielnego wykonania kilkunastu mało znanych doświadczeń chemicznych

  22 czerwca 2006 w Morągu pokaz chemiczny na Zamku

  7 kwietnia 2006 na zaproszenia NKCh "Flogiston", pokaz na Politechnice Warszawskiej

   

   

   

  2014/2015

  8 listopada 2014  PREZENTACJA WYBRANYCH DOŚWIADCZEŃ O RÓŻNEJ TEMATYCE:   KINETYKA, SAMOORGANIZACJA, FOTOCHEMIA, ELEKTROCHEMIA, PRZEMIANY FAZOWE, GWAŁTOWNE REAKCJE, PARADOKSY CHEMICZNE, CHEMIA KUCHENNA...

  6 grudnia 2014  ELEKTROCHEMIA:  PROCESY WYMUSZONE (czyli elektroliza)

  10 stycznia 2015    ELEKTROCHEMIA cd - PROCESY SAMORZUTNE,  MAGNETYZM

                  Do pooglądania...

  https://www.youtube.com/watch?v=OcGWbt1mcrc  ogniwo cynkowo-powietrzne
  https://www.youtube.com/watch?v=8Q_yIhiKboE   ogniwo aluminium -powietrzne
  https://www.youtube.com/watch?v=ITzAZFYFo_0   j.w.
  https://www.youtube.com/watch?v=rIdPfDHeROI  stos Volty z monet
  https://www.youtube.com/watch?v=zbUPjHHml1E  rtęć i aluminium
  https://www.youtube.com/watch?v=Z7Ilxsu-JlY   j.w.
  https://www.youtube.com/watch?v=4VGACLNfZ8s   lewitacja nadprzewodnika
  https://www.youtube.com/watch?v=IFv4VOrWecI   lewitacja pirolitycznego grafitu 
  https://www.youtube.com/results?search_query=uncommon+magnet+tricks+-+eddy+currents  zabawy z silnym magnesem
  https://www.youtube.com/watch?v=0t8yDnyOaQ8   ostrożnie z magnesami neodymowymi!

  21 lutego RÓWNANIE REAKCJI,  A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

  jako praca domowa polecam próbę dobrania współczynników w równaniu:   P2I4 + P4 + H2O  = PH4I + H3PO4  (życzę miłej zabawy J)  Jeśli nie zdołacie - nie ma rady; trzeba sięgnąć do tamtej strony prywatnej (link j.w.)

  14 marca 2015  MODELE FIZYCZNE PROCESÓW CHEMICZNYCH  (może być szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dydaktyką chemii, zapraszam PT Nauczycieli chemii...)

   18 kwietnia 2015  M GWAŁTOWNE REAKCJE W PRACY CHEMIKA  I CZĘŚĆ  (być może, znajdzie się to w programie BFN)

   

  22 maja 2015 (piątek, o godz. 14.15, w ramach BFN; w związku z tym mogą być problemy z miejscami na sali, bo z powodów bezpieczeństwa liczba miejsc jest ograniczona, nie ma możliwości rezerwacji; zainteresowanych proszę o wcześniejsze wejście na salę. Przewidywany czas: 2 godziny - możliwe nieznaczne przedłużenie)

  M   GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE  II CZĘŚĆ (PIROTECHNIKA)

  odsyłam także do opisu:  www.tomek.strony.ug.edu.pl/wybuchy.htm

   

  23, 24 i 25 maja SPOTKANIA Z OKAZJI BAŁTYCKIEGO F.N.

  http://chemia.ug.edu.pl/media/promowane/33693/xii_baltycki_festiwal_nauki

  W NOWEJ SIEDZIBIE CHEMII UG - w OLIWIE, budynek mieści się na kampusie od strony Wrzeszcza, ul. Wita Stwosza 63

  23 maja 2014 godz. 14.15-16.15 (jest wysoce prawdopodobne, że się przedłuży...) ILUSTRACJA CHEMICZNA KILKUNASTU WAŻNYCH PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH I SPOŁECZNYCH:

  (będą to demonstracje doświadczeń, a nie wykład; numer sali zostanie ustalony później)

   

   

  24 i 25 maja w godz. 10-16 non-stop, w holu budynku Chemii w Oliwie: możliwość eksperymentowania samemu

   

  PROGRAMY OBU SPOTKAŃ MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ, PROSZĘ KONTROLOWAĆ I SUGEROWAĆ POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA tomasz.plucinski@ug.edu.pl

   

   

   

  ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (III część, cykl przewidziany jest na 3 lata. Był to być może, ostatni cykl...).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:   UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO DWA TYGODNIE  W PIĄTKI   o godz. 17.00,  NA WYDZIALE CHEMII U.G.   NOWA SIEDZIBA: w OLIWIE przy ul. Wita Stwosza, Chemia mieści się w narożniku Kampusu, od strony Wrzeszcza i linii tramwajowej, audytorium 1   na parterze
  DOJAZD TRAMWAJEM NA TRASIE WRZESZCZ  - OLIWA, przystanek przy ul. ABRAHAMA) lub SKM PRZYMORZE lub ZASPA:    czas trwania pokazu: ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
  F www.tomek.strony.ug.edu.pl/pokazy.htm   lub  TELEFONICZNIE:   (058) 523 5200

  UWAGA:  ZMIANIE ULEGŁ ADRES poczty mailowej

  tomasz.plucinski@ug.edu.pl   stary adres będzie jeszcze jakiś czas funkcjonował równolegle


   

  11 października 2013 o godz. 17.00  "CICER CHEMICUS CUM CAULE"  - PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL (fotochemia; reakcje enzymatyczne; chemia "kuchenna"; nietypowa kinetyka chemiczna; kataliza; elektrochemia; reakcje wybuchowe; modele fizyczne w dydaktyce; chemiczne nieuctwo: "jak uzdatnić alkohol metylowy"; transport substancji i in.)

  25 października    KILKA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z EKOLOGIĄ (w związku z F akcją Greenpeace)

      NIETYPOWA KINETYKA I cz: REAKCJE "ZEGAROWE"

  8 listopada  NIETYPOWA KINETYKA II cz: reakcja F Landolta i jej niezliczone kolorowe kombinacje; nieliniowość, samopowielanie i autokataliza w reakcjach chemicznych.  Nowe: "Landolt w galarecie"

  SPOTKANIE PLANOWANE NA 22 listopada ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE NA INNY TERMIN - Z POWODU MOJEJ CHOROBY spowodowanej nieudolnością Min.Zdrowia (od 3 tygodni nie jest możliwe nabycie szczepionki p-ciw grypie !)   

  6 grudnia   NIETYPOWA KINETYKA III cz: USTALANIE RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ (STATYKA CHEMICZNA)

  20 grudnia 2013  NIETYPOWA KINETYKA IV cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII, I NIE TYLKO... (I część): REAKCJE OSCYLACYJNE - NAJNIEZWYKLEJSZE PROCESY CHEMICZNE

          http://blackhole.ovh.org/fraktale.php porównaj obrazy Hubble'a: http://gadzetomania.pl/2012/04/27/niesamowite-zdjecia-kosmosu-z-teleskopu-hubblea-2

  10 stycznia 2014    ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ W CHEMII (II część):   FALE REAKTYWNOŚCI CHEMICZNEJ

          warto obejrzeć:

  17 stycznia 2014    KATALIZA

  7 lutego 2014   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (I cz.)

  21 lutego 2014  ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (II cz)

  7 marca 2014  ZWIĄZKI ADDYCYJNE:  KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")

  19 marca (środa, godz. 13-15)  POKAZ Z OKAZJI DNI WYDZIAŁU CHEMII

 • nietypowy wskaźnik: fenoloftaleina (paradoksy, zagadka)

 • mieszanie barw na sposób chemiczny (paleta CMYK)

 • chemiluminescencja szczawianów i chemiczne mieszanie świateł (paleta RGB)

 • fotochemia i skutki naświetlania (aktynometr Parkera)

 • barwne kompleksy CT ("zobaczyć aromatyczność"), niebieski kompleks woda bromowa + sok pomidorowy

 • paramagnetyzm skroplonego tlenu

 • analizujemy skład powietrza

 • szkodliwość spalania odpadów (PCV)

 • kinetyka: dlaczego niektóre reakcje chemiczne są powolne? (katalityczna synteza wody)

 • Reakcja Landolta, reakcje oscylacyjne i analogie zachowań społecznych

 • jak nie należy myć naczyń?!

 • elektrochemia: korozja

 • materiał wybuchowy z Internetu, zagrożenie wybuchowe gazem ziemnym.

 • "wytrysk Ludwika"

 • 21 marca  NADTLENEK WODORU

 • synteza, "woda utleniona w tabletkach" (klatrat mocznikowy)

 • rozkład (kataliza Mn, skuteczność działania katalazy kartofla, jak robi się pianobeton)

 • "cudowna terapia" (czyli internetowy horror...)

 • (skomplikowana) reakcja z KI...

 • wykrywanie

 • reduktor czy utleniacz? (reakcja z KI oraz z KMnO4)

 • elektroliza nadtlenku wodoru (czy II Prawo Faraday'a jest tu spełnione?)

 • reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera

 • zawiłe równanie reakcji - gazowy tlen w reakcji z nadmanganianem

 • zawiłe równanie reakcji - gazowy wodór (!) z nadtlenku wodoru?

 • cykl:  sól Cr - chromin - chromian - dwuchromian - nadtlenek chromu - sól Cr. Jaką rolę pełni nadtlenek wodoru w tym cyklu reakcji?

 • utlenianie nadtlenkiem wodoru Luminolu lub szczawianów (chemiczna latarka)

 • "wytrysk Ludwika"

 • wybuchowy nadtlenek organiczny

 • 4 kwietnia 2014 godz. 17 NIEKTÓRE BARWNE REAKCJE ANALITYCZNE (zapewne ostatnie spotkanie...)

   

   

   

   

   

  NA F BAŁTYCKIM FESTIWALU NAUKI (poz. 11 i 12) w Oliwie, gościnnie w budynku Mat-Fiz-Inf przy ul. Wita Stwosza

   

  24 maja 2013 godz. 14.15-16.15 pokaz na sali (w OLIWIE)

  ILUSTRACJA CHEMICZNA KILKU WAŻNYCH PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH I SPOŁECZNYCH (będą to demonstracje doświadczeń, a nie wykład)

   

  25 maja w godz. 11-16 non-stop, przed budynkiem Mat-Fiz-Inf w Oliwie: możliwość eksperymentowania samemu

   

  PROGRAMY OBU SPOTKAŃ BĘDĄ SIĘ ZMIENIAĆ, PROSZĘ KONTROLOWAĆ I SUGEROWAĆ POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA

   

   

   

   

   

   

   

  ZAKOŃCZYLIŚMY
  CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (I część, cykl przewidziany jest na 3 lata. Będzie to zapewne ostatni cykl...).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:   UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO DWA TYGODNIE  W PIĄTKI   o godz. 17.00, w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18, pierwsze piętro)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
  F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/   lub  TELEFONICZNIE:   (058) 523 5341 lub:   tomek[at]chem.univ.gda.pl

   (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom, proszę kontrolować na stronie www w dniu spotkania)

  12 października 2012 o godz. 17.00  "CICER CHEMICUS CUM CAULE - PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL (fotochemia; reakcje enzymatyczne; chemia "kuchenna"; nietypowa kinetyka chemiczna; kataliza; elektrochemia; reakcje wybuchowe; modele fizyczne w dydaktyce; chemiczne nieuctwo: "jak uzdatnić alkohol metylowy"; transport substancji i in.)

  26 października 2012    FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA) (bardzo proszę o przyniesienie na spotkanie próbek różnych banknotów, dokumentów, oraz barwnej konfekcji)

  http://www.youtube.com/watch?v=JABbofwD3MI    http://www.youtube.com/watch?v=9ylnQ-T7oiA

  9 listopada 2012  FOTOCHEMIA II cz. (FLUORESCENCJA cd, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA, CHEMILUMINESCENCJA- świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

  23 listopada 2012  FOTOCHEMIA III cz. (CHEMILUMINESCENCJA  cd)

  http://www.youtube.com/watch?v=vMi8kKXgshk            http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/texts/expt_27.html

   http://www.youtube.com/watch?v=tItOOpyJP5k

  7 grudnia 2012  FOTOCHEMIA IV cz.  (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

  4 stycznia 2013  REAKCJE ENZYMATYCZNE

  18 stycznia 2013   CHEMIA "KUCHENNA" I cz.

  1 lutego CHEMIA "KUCHENNA" II cz.

  8 marca 2013 RÓWNANIE REAKCJI,  A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

  19 marca (wtorek) 2013 godz. 13.15 - 15 POKAZY Z OKAZJI DNIA OTWARTEGO WYDZ. CHEMII UG

  22 marca (piątek) 2013 godz. 17.00 - 19 REAKCJE "INNE" (ostatnie spotkanie w tej części programu)  

   

   

  ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNĄ CZĘŚĆ (trzecią)
  CYKLU OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH 

  ZAJĘCIA ADRESOWANE DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:
  UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW  - i innych

  CO  TYDZIEŃ,   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
    F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
    lub  TELEFONICZNIE: ...(058) 523 5341
   
  (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom, proszę kontrolować na stronie www)

   TEMATY  POKAZÓW (będzie ich tym razem więcej - ok. 15; tematy pozostałych będą podane później: 

  7 października 2011 
      "A KOLOR JEGO JEST NIEBIESKI"  
      PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ PREPARATÓW URANU NATURALNEGO ORAZ POTASU  ./uran 
      oraz   KILKA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW PRZEWIDZIANYCH W TEJ CZĘŚCI CYKLU

  14 października 2011  ELEKTROCHEMIA: PROCESY WYMUSZONE (czyli elektroliza)

  21 października  ELEKTROCHEMIA cd,  MAGNETYZM

  4 listopada    ELEKTROCHEMIA cd.: PROCESY SAMORZUTNE (praca ogniw)

  przypominam o "zadaniu domowym" - dlaczego roztwór w "silniku MHD" wirował w jednym kierunku, mimo, że oba rodzaje jonów poruszały się w kierunkach przeciwnych?

  - bo oba rodzaje jonów nie tylko poruszały się w przeciwnych kierunkach, ale miały również przeciwne ładunki. Dlatego zwrot siły Lorentza był w obu przypadkach taki sam...  Tak jak w logicznym przypadku podwójnego przeczenia.

  18 listopada  RÓWNANIE REAKCJI,  A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

  jako praca domowa polecam próbę dobrania współczynników w równaniu:   P2I4 + P4 + H2O  = PH4I + H3PO4  (życzę miłej zabawy J)
  Jeśli nie zdołacie - nie ma rady; trzeba sięgnąć do pełnej wersji:
  ./rowna.htm

  Przypominam o pytaniu z poprzednich zajęć. Stos Volty skonstruowano przedzielając PARY monet bibułową przekładką z roztworem. Dlaczego, gdyby przekładkami przedzielić KAŻDE kolejne monety - wypadkowa SEM wynosiłaby zero, lub była równa SEM pojedynczego ogniwka?        W zależności, czy liczba monet była parzysta, czy nieparzysta...

  2 grudnia WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI W NISKICH TEMPERATURACH

  16 grudnia 2011  MODELE FIZYCZNE PROCESÓW CHEMICZNYCH (może być szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dydaktyką chemii, zapraszam PT Nauczycieli chemii...)

  13 stycznia 2012 M   F  GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE W PRACY CHEMIKA I CZĘŚĆ  

  20 stycznia  M   GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE     II CZĘŚĆ (PIROTECHNIKA) 

  17 lutego NADTLENEK WODORU

  2 marca 2012 (piątek) REAKCJE "INNE"

  PRAWDOPODOBNIE BYŁO TO OSTATNIE SPOTKANIE W BUDYNKU WE WRZESZCZU. NA JESIENI PRAWDOPODOBNIE KONTYNUACJA W NOWYM BUDYNKU W OLIWIE (?...)

   

  8 kwietnia 2011 ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNĄ CZĘŚĆ (drugą, cykl przewidziany jest na 3 lata; będzie kontynuowany jesienią)
  CYKLU
  OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH 

  ZA NADZWYCZAJ MIŁY AKCENT PO POKAZIE SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

   

  ZAJĘCIA ADRESOWANE DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:
  UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  TYDZIEŃ,   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
   
  F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
    lub  TELEFONICZNIE: ...(058) 523 5341
   (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom, proszę kontrolować na stronie www)

   

  TEMATY  POKAZÓW: 

  11 lutego 2011   NIETYPOWA KINETYKA I cz: REAKCJE "ZEGAROWE"

  Jak zwykle na pierwszym spotkaniu cyklu, kilka przykładowych pokazów, z tematów z ubiegłych lat (taka sobie promocja...) Więcej o fenoloftaleinie: ./fenoloftaleina

  Powtórny pokaz eksplozji metanu z tlenem trzeba było powtórzyć na sali - z powodu silnego wiatru. Więcej o wybuchu gazu - nagranie dla Radia Gdańsk: ./Raszkfragm_.mp3    w:     ./wybuchy.htm   (pod koniec tekstu; dla osób, które nie uczestniczyły w powtórce)  

  18 lutego   NIETYPOWA KINETYKA II cz:     reakcja F Landolta i jej niezliczone kolorowe kombinacje; nieliniowość, samopowielanie i autokataliza w reakcjach chemicznych. Nowe: "Landolt w galarecie"

  25 lutego  NIETYPOWA KINETYKA III cz: USTALANIE RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ

  4 marca   NIETYPOWA KINETYKA IV cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII, I NIE TYLKO... (I część): REAKCJE OSCYLACYJNE - NAJNIEZWYKLEJSZE PROCESY CHEMICZNE

  11 marca    ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ W CHEMII (II część): FALE REAKTYWNOŚCI CHEMICZNEJ

          warto obejrzeć:

  18 marca  KATALIZA

  25 marca   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (I cz.)

          NIEKTÓRE BARWNE REAKCJE ANALITYCZNE

  zachęcam do obejrzenia : http://www.youtube.com/watch?v=KogOMEpqm5M&feature=related (pierwszy z 10 odcinków filmu Discovery, pouczające...)

  1 kwietnia   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (II cz)

  6 kwietnia (środa) godz. 13.30 pokazy z okazji DNIA WYDZIAŁU CHEMII UG

  8 kwietnia  ZWIĄZKI ADDYCYJNE: KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")

          NIEKTÓRE BARWNE REAKCJE ANALITYCZNE

   

   

   

  dwa programy podczas IX BFN: 27 i 28 maja - w Oliwie

  Pokaz doświadczeń chemicznych
   piątek 27 maja godz 14:00 - 16.00
  Gdańsk - Oliwa ul. Wita Stwosza 57, UG WydzMatFiz audytorium I

  POKAZ NA SALI 

  FOTOCHEMIA 

   Elektrochemia

   Nietypowa kinetyka chemiczna

   Różne

   

   

  28 maja (sobota) możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych (w godz. 11 -16 non stop,

  ZRÓB   TO   SAM !

  Gdańsk - Oliwa ul. Wita Stwosza 57, na dziedzińcu przed Wydziałem Mat-Fiz-II lub w hallu (zależnie od pogody); część doświadczeń instruował Pan dr NN

  ·         Enzymatyczna hydroliza skrobi (pokaz szybkości działania amylazy śliny)

  ·         Substancje F termochromowe·

  ·         Test smakowy: bardzo gorzka ośmioacetylosacharoza oraz bardzo F słodkie aminokwasy

  ·         Właściwości F magnetyczne tlenku żelaza, tlenku manganu, błękitu pruskiego, i paramagnetycznych innych soli nieorganicznych, „odczytywanie” zapisu magnetycznych kart telefonicznych i bankomatowych, „magnetyczny urok” banknotów dolarowych (proszę o przyniesienie banknotów dolarowych USA do ew. kontroli ich autentyczności), magnesy nowej generacji.

  ·         Test działania Stosu Volty (ogniwo w ustach), romantyczna wersja eksperymentu Galvaniego...

  ·         F Srebrne i złote monety - z miedzianych (do produkcji złotych monet proszę o przyniesienie ze sobą miedzianych monet 1-centowych USA lub 1,2, 5-eurocentówek)

  ·         F Aktynometr Parkera (światłomierz chemiczny)

  ·         Rozniecanie ognia

  ·         Pokaz F zagrożenia gazem ziemnym...  (M  strzelamy z gazu o pełnej godzinie:  12, 13, 14, 15 i 16-tej)

  Zapraszam w tym czasie do dyskusji na tematy chemiczne...

  (program może się jeszcze zmienić: można zgłaszać propozycje doświadczeń)   TELEFONICZNIE:   (058) 523 5341

   


   

   

   

  23 kwietnia 2010  ZAKOŃCZYLIŚMY
  CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (I część, cykl przewidziany jest na 3 lata).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:   UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO TYDZIEŃ   W PIĄTKI   o godz. 17.00, w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18, pierwsze piętro)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
  F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/   lub  TELEFONICZNIE:   (058) 523 5341 lub:   tomek[at]chem.univ.gda.pl

   (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom, proszę kontrolować na stronie www w dniu spotkania)

  22 stycznia 2010  "CICER CHEMICUS CUM CAULE"  - PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL (fotochemia, reakcje enzymatyczne, chemia "kuchenna", nietypowa kinetyka chemiczna, kataliza, elektrochemia, reakcje wybuchowe, modele fizyczne w dydaktyce, transport substancji i in.)

  5 lutego 2010    FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA)

  12 lutego  FOTOCHEMIA II cz. (CHEMILUMINESCENCJA - świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

  5 marca  FOTOCHEMIA III cz. (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

  12 marca  REAKCJE ENZYMATYCZNE

  19 marca CHEMIA "KUCHENNA" I cz.

  26 marca  CHEMIA "KUCHENNA" II cz.

  9 kwietnia 2010      RÓWNANIE REAKCJI,  A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

  23 kwietnia 2010  REAKCJE "INNE" (ostatnie spotkanie  w tym sezonie)

   

   

   

  Z przykrością informuję o zdjęciu z anteny TVP programu "Laboratorium", prosząc o włączenie się do F akcji. W programach sporo miejsca zajmowała chemia, a poniższe zdjęcie wykonane było w UG podczas realizacji jednego z nich...

   

   

  VII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

  28 maja 2000 (czwartek)

  POKAZY DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH NA SALI 

  godz. 14 -16 (może się przedłużyć na żądanie) w audytorium 1  Wydz. Mat.-Fiz.-II. Oliwa, ul Wita Stwosza 56  Prezentacja wspólnie z Panią dr Beatą Grobelną

  TYMCZASOWY PROGRAM (będę wdzięczny za przesłanie mi ew. sugestii)

  FOTOCHEMIA 

   Elektrochemia

   Nietypowa kinetyka chemiczna

   Różne

   

   

  30 maja (sobota) możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych (w godz. 11 -16 non stop, w Oliwie ul. W.Stwosza 57, na dziedzińcu przed Wydziałem Mat-Fiz-II lub w hallu (zależnie od pogody); część doświadczeń będzie instruował Pan dr NN

  ZRÓB   TO   SAM !

  TYMCZASOWY PROGRAM (będę wdzięczny za przesłanie mi ew. sugestii)

  (program może się jeszcze zmienić: można zgłaszać propozycje doświadczeń)   TELEFONICZNIE:   (058) 523 5341

   

   

   

  20   LUTEGO   2009  WZNOWILIŚMY
  CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW (już zakończony)

  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (III cz., cykl przewidziany jest na 3 lata).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE były DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:   UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  TYDZIEŃ (zmiana),   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18, pierwsze piętro)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
  F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
  lub  TELEFONICZNIE:   (058) 523 5341 lub 5235301 (portiernia)
   
  (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom, proszę kontrolować na stronie www w dniu spotkania)

  TEMATY ODBYTYCH POKAZÓW: 

  20 lutego 2009  ELEKTROCHEMIA: PROCESY WYMUSZONE (czyli elektroliza)

  27 lutego  ELEKTROCHEMIA cd,  MAGNETYZM

  6 marca  ELEKTROCHEMIA: PROCESY SAMORZUTNE (praca ogniw)

  13 marca  RÓWNANIE REAKCJI,  A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

  jako praca domowa polecam próbę dobrania współczynników w równaniu:   P2I4 + P4 + H2O  = PH4I + H3PO4  (życzę miłej zabawy J)
  Jeśli nie zdołacie - nie ma rady; trzeba sięgnąć do pełnej wersji: ./rowna.htm

  20 marca  WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI W NISKICH TEMPERATURACH

  KILKA LINKÓW ZWIĄZANYCH Z TEMATEM
  http://www.youtube.com/watch?v=k8BrIy5a_CE&feature=related nadprzewodnik - lewitacja
  http://www.youtube.com/watch?v=1PJTq2xQiQ0 pływanie w SF6
  http://www.youtube.com/watch?v=tAsOfqCy4A0&feature=related jw.
  http://www.youtube.com/watch?v=52UAEQfMTtU&feature=related głos w SF6
  http://www.youtube.com/watch?v=hwnLiXK-v5U&feature=related głos w Xe
  http://www.youtube.com/watch?v=6fIuNXA9gN8&feature=channel jw
  http://www.youtube.com/watch?v=V2FR6-gEwjU&feature=related jw.
  http://www.youtube.com/watch?v=D0ekzbFU8EY&feature=related jw.
  http://www.youtube.com/watch?v=6yqdf6chs_c Shuttle ascent

  27 marca MODELE FIZYCZNE PROCESÓW CHEMICZNYCH (może być szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dydaktyką chemii, zapraszam PT Nauczycieli chemii...)

   

  1 kwietnia (środa) godz. 14-16 sala 112  DNI WYDZIAŁU CHEMII UG również pokazy (to te "inne" z końca naszego programu)

   

  17 kwietnia 2009  M   GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE W PRACY CHEMIKA     I CZĘŚĆ

   

  M    24 kwietnia  GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE     II CZĘŚĆ (PIROTECHNIKA) 

   

  REAKCJE "INNE" II część  odbędą się w ramach VII BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI  w końcu maja (dokładny program będzie podany na tej stronie)

   

  30 maja 2007 (piątek)

  POKAZY DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH NA SALI, 

  godz. 15.15 -17.15 (może się przedłużyć na żądanie) w audytorium 1  Wydz. Mat.-Fiz.-II. Oliwa, ul Wita Stwosza 56 (uprzedzam, że sala [80 miejsc do siedzenia] może być pełna [anonsowano dwa autobusy; na przyszłość proszę raczej o zaniechanie tak licznych grupowych wycieczek] - należy zająć miejsce ze sporym wyprzedzeniem... Możliwe, że pokazy przeciągną się ponad zaplanowane 2 godziny). Prezentacja wspólnie z Piotrem Arłukowiczem

  TYMCZASOWY PROGRAM (będę wdzięczny za przesłanie mi ew. sugestii)

  FOTOCHEMIA 

   Elektrochemia

   Nietypowa kinetyka chemiczna

   Różne

   

   

  31 maja (sobota) możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych (w godz. 10 -17 non stop, w Oliwie ul. W.Stwosza 57, na dziedzińcu przed Wydziałem Mat-Fiz-II lub w hallu (zależnie od pogody); część doświadczeń będą prowadzić: NN i Piotr Arłukowicz

  ZRÓB   TO   SAM !

  TYMCZASOWY PROGRAM (będę wdzięczny za przesłanie mi ew. sugestii)

  (program może się jeszcze zmienić: można zgłaszać propozycje doświadczeń...)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNĄ CZĘŚĆ
  CYKLU
  OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (cykl przewidziany jest na 3 lata.

  ZAJĘCIA ADRESOWANE BYŁY DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:
  UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  DWA TYGODNIE,   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
    F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
  lub na  TABLICY  OGŁOSZEŃ  W  BUDYNKU  lub  TELEFONICZNIE: ...(058) 523 5341
   (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom, proszę kontrolować na stronie www)

   

  TEMATY ZAPREZENTOWANYCH POKAZÓW: 

  9.11.2007 NIETYPOWA KINETYKA I cz: REAKCJE "ZEGAROWE"

  23.11. 2007 NIETYPOWA KINETYKA II cz: 

  7.12.2007  NIETYPOWA KINETYKA III cz: USTALANIE RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ

  4.01.2008 NIETYPOWA KINETYKA IV cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII: REAKCJE OSCYLACYJNE

  18 stycznia 2008   ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ W CHEMII (II część): FALE REAKTYWNOŚCI CHEMICZNEJ

  1 lutego 2008   KATALIZA

  15 lutego ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (I cz.)

  29 lutego ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (II cz)

  14 marca ZWIĄZKI ADDYCYJNE: KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")

  4 kwietnia NIEKTÓRE BARWNE REAKCJE ANALITYCZNE

   11 kwietnia  KILKA DOŚWIADCZEŃ Z POWIETRZEM I INNYMI GAZAMI... 

   

   

  V  BAŁTYCKI  FESTIWAL  NAUKI

  F   www.festiwal.gda.pl

  (tymczasowy program),   KONTAKT   TELEFONICZNY: ...(058) 523 5341

   

  25 maja 2007 (piątek)

  POKAZY DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH NA SALI, 

  godz. 14.15 -16.15 w audytorium 1  Wydz. Mat.-Fiz.-II. Oliwa, ul Wita Stwosza 56 (uprzedzam, że sala [80 miejsc do siedzenia] może być pełna [anonsowano dwa autobusy; na przyszłość proszę raczej o zaniechanie tak licznych grupowych wycieczek] - należy zająć miejsce ze sporym wyprzedzeniem... Możliwe, że pokazy przeciągną się ponad zaplanowane 2 godziny)

  FOTOCHEMIA 

   Elektrochemia

   Nietypowa kinetyka chemiczna

   Różne

   

  26 maja (sobota) możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych (w godz. 10 -15 non stop, w Oliwie ul. W.Stwosza 57, na dziedzińcu przed Wydziałem Mat-Fiz-II lub w hallu (zależnie od pogody); część doświadczeń będą prowadzić: Joanna Różańska, Dorota Tuwalska, NN

  ZRÓB   TO   SAM !

   

  (program może się jeszcze zmienić: można zgłaszać propozycje doświadczeń...)

   

   

   

   

   

   

  1 grudnia 2006  WZNOWILIŚMY
  CYKL
  OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (cykl przewidziany jest na 3 lata i zostaje na razie zakończony 13 kwietnia 2007).

  .12.2006  "CICER CHEMICUS CUM CAULE" - PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL (fotochemia, reakcje enzymatyczne, chemia "kuchenna", kinetyka chemiczna, kataliza, elektrochemia, reakcje wybuchowe, modele fizyczne w dydaktyce, transport substancji i in.)

  15.12.2006    FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA)

  5 stycznia 2007 (wyjątkowo z okazji Świąt, przerwa 3 tygodnie) FOTOCHEMIA II cz. (CHEMILUMINESCENCJA - świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

  19.01.2007  FOTOCHEMIA III cz. (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

   

  2 lutego 2007  REAKCJE ENZYMATYCZNE

  (dłuższa przerwa spowodowana została feriami oraz chorobą...)

  9 marca  CHEMIA "KUCHENNA"

   

  23 marca    RÓWNANIE REAKCJI,  A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

   
  13 kwietnia 2007   REAKCJE "INNE" 

   

  najbliższe spotkanie: 20 kwietnia w Białymstoku...

  KOLEJNE TEMATY (druga część) - ZA ROK  (A WCZEŚNIEJ NA FESTIWALU NAUKI  pod koniec maja)

   

   

  **********************

  ARCHIWUM

   

  IV  BAŁTYCKI  FESTIWAL  NAUKI

  F   www.festiwal.gda.pl

  (tymczasowy program)

   

  26 maja 2004 (piątek)

  POKAZY DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH NA SALI, 

  godz. 14.00-16.00 w audytorium 3  Wydz. Mat.-Fiz.-II. Oliwa, ul Wita Stwosza 56 

   

  27 i 28 maja (sobota i niedziela) możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych (w godz. 11-16 non stop, w Oliwie ul. W.Stwosza 57, na dziedzińcu przed Wydziałem Mat-Fiz-II

  ZRÓB TO SAM !

  (program może się jeszcze zmienić...)

   

   

   

   

   

   

  Na zaproszenie Koła Chemików “Flogiston” Wydz. Chemii Politechniki Warszawskiej otwarte demonstracje chemiczne

  w piątek  7 kwietnia 2006 o godz 15.15  w auli Wydz. Chemii POLIT. Warsz.   ul. Noakowskiego 3

  czas trwania: ponad 2 godziny

  Program: JAk niżej...

   

  W  ŚRODĘ  29 marca 2006  Z  OKAZJI DNI  WYDZIAŁU -  POKAZY REAKCJI  CHEMICZNYCH

  "CICER CUM CAULE"

  godz. 13.15 - 15  w  sali 112 WRZESZCZ,  ul. SOBIESKIEGO 18

  Zależność budowa-smak:
  gorzki cukier: sacharoza - ośmioacetylosacharoza - sacharyna
  jesteśmy homochiralni:  porównanie smaku L- i D-tryptofanu

  Fotochemia:
  świecenie białego fosforu
  świecenie luminolu, test kryminalistyczny wykrywania śladów krwi; intensywne świecenie luminolu w DMSO
  światłoczułość układu żelazo/szczawiany; światłomierz-Aktynometr Parkera
  świat w UV: parowanie rtęci - w ultrafiolecie
                  fluorescencja chlorofilu, dokumentów
                  fosforescencja szkliwa z fluoresceiną
  termochromia jodortęcianów i chloroniklanu

  Kinetyka
  reakcja zegarowa Landolta
  reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera, wędrujące fale reaktywności chemicznej,
  pierścienie Lieseganga
  synteza wody na katalizatorze palladowym na zimno
  reakcje enzymatyczne z katalazą i amylazą

  Elektrochemia
  ogniwo w ustach
  przebieg korozji w odczynniku ferroksylowym
  nadnapięcie wydzielania wodoru, nadnapięcie osadzania cynku (produkcja srebrnych i złotych monet) proponuję przyniesienie miedzianych monet centowych USA lub eurocentówek
  akumulator bromowo-cynkowy
  siła Lorentza podczas elektrolizy

  Różne:
  kolorowa aromatyczność: barwne kompleksy z TCNE
  jonofory: ekstrakcja nadmanganianu benzenem
  obserwacja kodu magnetycznego karty bankomatowej
  magnesy neodymowe: paramagnetyzm banknotów dolarowych i chlorku kobaltu
  skraplanie tlenu, paramagnetyzm ciekłego tlenu
  wytrysk Ludwika (reakcja cyjanomiedzinu)
  eksplozja gazu ziemnego

  Chemiczne paradoksy
  wykrywanie słabych kwasów
  dodanie reduktora powoduje utlenianie
  wybuchowe utlenianie DMSO kwasem nadchlorowym
  niebieski + niebieski = bezbarwny
  srebro wypiera wodór z kwasu
  burzliwa reakcja miedzi z czterochlorkiem węgla
  reakcja formaldehydu z nadtlenkiem wodoru

  (zapewne możliwe będzie tylko częściowe wykonanie tego programu... Z przykrością stwierdzam, ze zainteresowanie propozycją było nikłe, i nie zostało podjęte w praktyce dydaktycznej Wydziału...)

   

   

   

   

   

  4 LISTOPADA 2005  WZNAWIAMY
  CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (III cz.).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ: UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  DWA  TYGODNIE,   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DW. PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:       www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
  lub na  TABLICY  OGŁOSZEŃ W BUDYNKU  lub  TEL.:  3450-341

   (daty, program i kolejność mogą ulec zmianom)
   

  PLANOWANE TEMATY POKAZÓW: 

  4.11.2005   ELEKTROCHEMIA: PROCESY WYMUSZONE

  18.11.2005      ELEKTROCHEMIA: PROCESY SAMORZUTNE

  2.12.2005  WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI W NISKICH TEMPERATURACH

  16.12   MODELE FIZYCZNE PROCESÓW CHEMICZNYCH (może być szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dydaktyką chemii...)

  6.01.2006    M   GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE W PRACY CHEMIKA     I CZĘŚĆ

  20.01.2006  M   GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE     II CZĘŚĆ (PIROTECHNIKA) 

  W PROGRAMIE POKAZÓW NASTĘPUJE PRZERWA - DO ODWOŁANIA.   POWODEM JEST ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ REMONT.  KOLEJNY POKAZ PRAWDOPODOBNIE W KOŃCU MARCA.     PROSZĘ ŚLEDZIĆ OGŁOSZENIA NA STRONIE WWW

   

  (termin będzie ustalony później )RÓWNANIE REAKCJI, A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI

  REAKCJE "INNE"  (w dwóch częściach)

   

   

   

  III  BAŁTYCKI  FESTIWAL  NAUKI

  F   www.festiwal.gda.pl

  (tymczasowy program)

  20 maja 2004 (piątek)

  POKAZY DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH NA SALI, 

  godz. 10.00-11.30 w audytorium 1  Wydz. Mat.-Fiz. Oliwa, ul Wita Stwosza 

  21 i 22 maja (sobota i niedziela) możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych (w godz. 10-17 non stop, w Gdańsku, na tyłach Dworca PKS, dojście przy Urzędzie Pracy od strony ul. 3 maja)

  ZRÓB TO SAM !

  (program może się jeszcze zmienić...)

   

   

   

   

  *****

  27 kwietnia 2005   DNI OTWARTE WYDZIAŁU CHEMII UG

  F  http://www.chem.univ.gda.pl/aktualnosci/dzien_otwarty_2005.html

  o godz.  13.00-15.00 w sali 112 POKAZY DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH

  CHEMILUMINESCENCJA  LUMINOLU
  CHEMICZNA LATARKA
  CHEMICZNY ŚWIATŁOMIERZ  (AKTYNOMETR PARKERA)
  FLUORESCENCJA, FLUORESCENCYJE WSKAŹNIKI  pH
  „BEZBARWNE + BEZBARWNE = NIEBIESKIE”…
  NIEBIESKIE + NIEBIESKIE = BEZBARWNE
  REAKCJA  LANDOLTA
  REAKCJA  OSCYLACYJNA  BRIGGSA-RAUSCHERA
  WĘDRUJĄCE  FALE  REAKTYWNOŚCI  CHEMICZNEJ:   REAKCJA
      ZAIKINA-WINFREE
  RUCH  JONÓW  PODCZAS  ELEKTROLIZY – SILNIK
      ELEKTROCHEMICZNOMAGNETODYNAMICZNY
  EKSPERYMENTY  GALVANIEGO
  NADNAPIĘCIE  WYDZIELANIA  WODORU
  DZIWACZNA REAKCJA:  MIEDŹ Z CZTEROCHLORKIEM WĘGLA…
  DZIWACZNA REAKCJA:  FORMALINA+NADTLENEK WODORU=WODÓR (!)
  REAKCJA  AMALGAMOWANEGO  GLINU  Z  PARĄ  WODNĄ  I
    POWIETRZEM
  SREBRNE  I  ZŁOTE  MONETY  -  Z  MIEDZIANYCH
  MAGNESY NOWEJ GENERACJI  (PARAMAGNETYZM  SOLI)
  CHROMATOGRAFIA  CIENKOWARSTWOWA  FLAMASTRÓW
      (STO LAT CHROMATOGRAFII)
  TERMOCHROMIA
  ENZYMATYCZNA  REAKCJA  UREAZA-MOCZNIK
  ROŚLINNE  WSKAŹNIKI  pH
  JAK  POPRAWNIE  WYKRYWAĆ  BARDZO  SŁABE  KWASY?
  WYTRYSK LUDWIKA”
  CHEMICZNE  KONKLAWE  (RÓŻNOBARWNE DYMY)
  SYNTEZA  WODY  NA  KATALIZATORZE  PALLADOWYM
  JODEK  AZOTU
  SPALANIE  GAZU  ZIEMNEGO

   

  *****

  (ZAKOŃCZYLIŚMY)  DRUGĄ CZĘŚĆ
  CYKLU
  OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (cykl przewidziany jest na 3 lata).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:
  UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  DWA TYGODNIE   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
    F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
  lub na  TABLICY  OGŁOSZEŃ  W BUDYNKU  lub  TELEFONICZNIE: ...3450-341
   (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom)

  PLANOWANE TEMATY POKAZÓW: 

  5.11.2004 NIETYPOWA KINETYKA I cz: REAKCJE "ZEGAROWE"

  19.11. 2004 NIETYPOWA KINETYKA II cz: 

  3.12.2004  NIETYPOWA KINETYKA III cz: USTALANIE RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ

  17.12.2004  NIETYPOWA KINETYKA IV cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII: REAKCJE OSCYLACYJNE

  7.01.2005  ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ W CHEMII (II część): FALE REAKTYWNOŚCI CHEMICZNEJ

  ZA 2 TYGODNIE (21 stycznia) PRZERWA SEMESTRALNA; KOLEJNE SPOTKANIE PO OGŁOSZENIU

  4 lutego 2005  KATALIZA

  18.02.05   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (I cz.)

  4.03.05  ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (II cz)

   F 18.03.2005   ZWIĄZKI ADDYCYJNE: KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")

  *****

   

   

   

  II BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

  W programie pokaz demonstracji chemicznych na sali (27 maja), oraz umożliwienie publiczności wykonanie samodzielne doświadczeń chemicznych (28, 29 i 30 maja). (widzowie nie muszą rezerwować swojego uczestnictwa).

  demonstracja (27 maja godz. 12, Oliwa, ul. W. Stwosza, Wydz. Mat.-Fiz.-Inf., audytorium 1): 

   

  samodzielne wykonywanie doświadczeń, pod nadzorem (28, 29 i 30 maja godz. 12-16 non stop, Oliwa, ul. W. Stwosza, przed budynkiem Wydz. Mat.-Fiz.-Inf.):

  (program może się jeszcze zmienić...)

   Tomasz Pluciński
  tomek@chem.univ.gda.pl

   

  5 marca 2004  WZNOWILIŚMY
  CYKL
  OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (cykl przewidziany jest na 3 lata).

  ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:
  UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  TYDZIEŃ (zmiana!),   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
    F www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
  lub na  TABLICY  OGŁOSZEŃ  W BUDYNKU  lub  TELEFONICZNIE: ...3450-341
   (daty, program i kolejność mogą ulegać częstym zmianom)

  PLANOWANE TEMATY POKAZÓW: 

  5.03.2004 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY TRZYLETNI CYKL (fotochemia, reakcje enzymatyczne, chemia "kuchenna", kinetyka chemiczna, kataliza, elektrochemia, reakcje wybuchowe, modele fizyczne w dydaktyce, transport substancji i in.)

  12.03.2004 FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA)

  Jest możliwość zamówienia (z przedpłatą) oświetlaczy chemicznych f-my  F OMNIGLOW

  18 marca (czwartek) o godz. 12.00  DODATKOWE DEMONSTRACJE  Z  OKAZJI  TARGÓW "AKADEMIA":  CHEMIA "KUCHENNA"    Audytorium 3, Wydział MAT-FIZ w Oliwie, ul. W. Stwosza

  19.03.2004 FOTOCHEMIA II cz. (CHEMILUMINESCENCJA - świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

  26.03.2004 FOTOCHEMIA III cz. (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

  Jest możliwość zamówienia (z przedpłatą) magnesów neodymowych nowej generacji... Zamówienie jest gotowe do odbioru.     tel 3450-341.

  2.04 REAKCJE ENZYMATYCZNE

  16.04  CHEMIA "KUCHENNA"

  najbliższe demonstracje chemiczne: 27-30 maja  II Festiwal Nauki   www.festiwal.gda.pl 

  Będzie możliwość wzięcia udziału zarówno w pokazach, jak i samodzielnie wykonywanych eksperymentach. Szczegóły wkrótce...

  ciąg dalszy nastąpi...      

   

   

   

   

   

  25 października 2002  WZNOWILIŚMY
  CYKL
  OTWARTYCH SPOTKAŃ - POKAZÓW
  ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  (trzecia część).

  (CYKL ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W LUTYM 2003)

  ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ:
  UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII,   STUDENTÓW

  CO  DWA  TYGODNIE,   W PIĄTKI   o godz. 17.00,
  w sali 112   NA WYDZIALE CHEMII U.G.   (WRZESZCZ, ul. Sobieskiego 18)
  DOJAZD AUTOBUSEM 115  z  WRZESZCZA (DWORZEC PKP) lub z GDAŃSKA 
  CZAS POKAZU:    ok. 2 GODZINY

  INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA
  MOŻNA  ZNALEŹĆ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ:
  www.chem.univ.gda.pl/~tomek/
  lub na  TABLICY  OGŁOSZEŃ  W BUDYNKU  lub  TELEFONICZNIE: ...3450-341
   (daty, program i kolejność mogą ulec zmianom)

   

  PLANOWANE TEMATY POKAZÓW: 

  25.10.2002   WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI W NISKICH TEMPERATURACH 8.11.2002   ELEKTROCHEMIA: PROCESY WYMUSZONE 22.11.2002   ELEKTROCHEMIA: PROCESY SAMORZUTNE 6.12.2002   MODELE FIZYCZNE PROCESÓW CHEMICZNYCH (może być szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dydaktyką chemii...) 20.12.2002   M GWAŁTOWNE REAKCJE CHEMICZNE

  (data zostanie ustalona później)   TECHNIKI CHEMICZNE W FOTOGRAFII SREBROWEJ   (warunkowo)

  17.01.2003   RÓWNANIE REAKCJI, A RZECZYWISTY PRZEBIEG REAKCJI 31.01.2003   REAKCJE "INNE"  (w dwóch częściach)

  14.02.2003   REAKCJE "INNE"  (druga część)

  1. reakcja zegarowa "z wytryskiem"
  2. reakcja Landolta
  3. reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera
  4. eksplozja mieszaniny gazu z tlenem
  5. działanie katalazy

  Z  OKAZJI  ORGANIZOWANYCH  DNI  OTWARTYCH U.G. -  DODATKOWE SPOTKANIE:  19 marca 2003   o godz. 11.00   w AUDYTORIUM 3   w BUDYNKU WYDZ. MAT.-FIZ.   w OLIWIE,   ul. W. Stwosza.

  CHEMIA NA CODZIEŃ... (pokazy)

   Powyższy spis jest tymczasową propozycją programu. Ile z nich uda się przeprowadzić w ciągu 45 minut - zobaczymy...

   

   

  PROGRAM NA JESIEŃ 2001 (już zakończony):

   26.10.2001 NIETYPOWA KINETYKA I cz: REAKCJE "ZEGAROWE"

   9.11.2001  NIETYPOWA KINETYKA II cz: USTALANIE RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ

  23.11.2001  NIETYPOWA KINETYKA III cz: ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII: REAKCJE OSCYLACYJNE

  7.12.2001  ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ W CHEMII (II część): FALE REAKTYWNOŚCI CHEMICZNEJ

  21.12.2001  KATALIZA

  4.01.2002  ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (I cz.)

  1.02.2002   ZJAWISKA NA GRANICY FAZ, TRANSPORT SUBSTANCJI (II cz)

   15.02.2002  ZWIĄZKI ADDYCYJNE: KLATRATY, KOMPLEKSY Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU ("charge-transfer")

   

  PONIŻEJ OGŁOSZENIA Z UBIEGŁEGO ROKU

  TEMATY PIERWSZYCH POKAZÓW (WIOSNA 2001):

  23.02.2001 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH POKAZÓW ZAPLANOWANYCH NA CAŁY DWULETNI CYKL

  16.03.2001 FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA, FOSFORESCENCJA, TRYBOLUMINESCENCJA)

  DODATKOWE ZAJĘCIA Z OKAZJI "TARGÓW" WE WTOREK 20.03 o godz. 11.00
  w audytorium 3 w budynku MAT-FIZ, Oliwa ul. Wita Stwosza "ZJAWISKA SAMOORGANIZACJI W CHEMII (i nie tylko)"

  30.03.2001 FOTOCHEMIA II cz. (CHEMILUMINESCENCJA - świecenie podczas reakcji chemicznych, na zimno)

  13.04.2001 FOTOCHEMIA III cz. (REAKCJE FOTOCHEMICZNE)

  27.04.2001 REAKCJE ENZYMATYCZNE

   

  Tomasz Pluciński
  tomasz.plucinski[at]ug.edu.pl    (nowy adres)          tomek[at]chem.univ.gda.pl  (stary)

  F strona główna